Decorec

Samenvatting

Een groot probleem van post-consumer commodity polymeren, zoals PE, PP en PS, zijn de esthetische eigenschappen van het productoppervlak. Doordat de vele kleurpigmenten vermengd raken, is de kleur niet te beheersen bij de huidige stand der techniek, en ondanks de vele zuiveringstechnieken ontstaan oneffenheden in het productoppervlak door kleine verontreinigingen als zand-deeltjes.
In dit project worden materialen met bijzonder aantrekkelijke oppervlakte-eigenschappen ontwikkeld, door textiel vezels te mengen met post-consumer recyclaten. Het resultaat is een soort ‘spijkerstof’ oppervlak. De vezels hebben niet alleen een vullende werking, maar dus ook een aantrekkelijk effect op de oppervlaktestructuur en in potentie een invloed op de stijfheids- en sterkte eigenschappen van het recyclaat. Momenteel bestaan echter nog technische vragen m.b.t. de productie en verwerking van dit materiaal.
De onderzoeksvraag in dit project luidt derhalve:
Wat zijn goede procesomstandigheden om textielvezels met polymeren te mengen, zodat het extrudaat goed verwerkt kan worden in beoogde toepassingen?
Het project beoogt in ieder geval op te leveren:
• De beschrijving van een industrieel mengproces dat op labschaal is beproefd
• Recepturen welke geschikt zijn voor verwerking (applicatie)
en een rapport waarin deze deliverables nader staan beschreven en waarin aanbevelingen voor vervolgonderzoek worden gedaan.

Kenmerken

Projectnummer

CE.02.022

Hoofdaanvrager

Ir. J.H.D. Voerman

Verbonden aan

Saxion Hogeschool, College van Bestuur

Looptijd

01/09/2017 tot 30/06/2018