Goed oefenen is een kunst: leerstrategieën voor effectief woordenschatonderwijs

Samenvatting

Hoe kunnen we de woordenschat van basisschoolleerlingen vergroten? Dit is de vraag die vier scholen van BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) en onderzoekers van drie Nederlandse universiteiten zullen onderzoeken. Het onderzoek richt zich op twee cruciale deelgebieden van het woordenschatonderwijs. Dit zijn de vroege woordenschatontwikkeling bij kleuters en de ontwikkeling van de schooltaal in de middenbouw van het primair onderwijs. Gezien de grote invloed van de woordenschatontwikkeling op de ontwikkeling van begrijpend lezen en schoolprestaties in het algemeen is er behoefte aan effectieve didactische strategieën om zowel de basiswoordenschat als de woordenschat van schooltaal te vergroten. Twee leerstrategieën, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar leren en geheugen, zullen samen met leerkrachten worden onderzocht in de praktijksituatie. De eerste strategie is ?niet stampen maar spreiden?, die gebaseerd is op het zogenaamde spacing effect. De strategie houdt in dat het beter is oefening met nieuwe woordenschat te verspreiden over de tijd, in plaats van veel te oefenen in een korte periode. De tweede strategie is ?niet opnieuw bestuderen maar ophalen uit het geheugen?, die gebaseerd is op het zogenaamde testing effect. De strategie houdt in dat het beter is bij het oefenen van nieuwe woorden de nieuwe woorden op te halen uit je geheugen in plaats van ze opnieuw te bestuderen. Het project zal resulteren in concrete didactische richtlijnen voor het verbeteren van woordenschatonderwijs die aansluiten bij de lespraktijk. Deze richtlijnen zullen worden opgenomen in methodes voor woordenschatonderwijs en beschikbaar worden gemaakt voor het onderwijsveld.

Output

Professionele publicatie

  • N.A.M.C. Goossens, G. Camp, P.P.J.L. Verkoeijen, H.K. Tabbers(2015): Woordenschat verbeteren met behulp van twee geheugenstrategieën pp. 12 - 15
  • G. Camp, N.A.M.C. Goossens(2016): Hoe leer je een kind meer woorden? pp. 42 - 43 ISSN: 1572-4085.
  • N.A.M.C. Goossens, G. Camp(2016): Geheugenstrategieën helpen bij ontwikkeling woordenschat

Publieksinformatie

  • Publiekssamenvatting

Kenmerken

Projectnummer

405-14-512

Hoofdaanvrager

Dr. G. Camp

Verbonden aan

Open Universiteit, Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen, Welten-instituut

Looptijd

01/06/2014 tot 31/12/2015