Passend onderwijs voor dubbel bijzonder (hoog)begaafde leerlingen: Fabels en feiten over (het voorkomen van) frustratie van talent.

Samenvatting

Met het Passend onderwijs is in Nederland de vraag naar handelingsrichtlijnen voor (hoog)begaafde Dubbel Bijzondere leerlingen (2E leerlingen) toegenomen. 2E leerlingen hebben enerzijds een zeer hoog IQ en anderzijds leer- of ontwikkelingsproblemen. Deze disbalans in ontwikkeling uit zich meestal in internaliserend of externaliserend probleemgedrag. Het onderwijs is onvoldoende in staat om aan de paradoxale onderwijsbehoeften van 2E leerlingen te voldoen. Dit vergroot de kans op probleemgedrag, schooluitval en een lager uitstroomniveau dan op basis van het IQ verwacht kan worden. Zowel voor de ontwikkeling van deze leerlingen als voor de maatschappij gaat zo hoog potentieel verloren. Er is een groeiende behoefte binnen samenwerkingsverbanden aan inzicht in deze groep en aan richtlijnen die passen bij de hoge capaciteiten en tegelijk rekening houden met de ontwikkelingstekorten. Er is echter een tekort aan empirisch onderbouwde kennis over kenmerken en onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Het doel van deze praktijkgerichte thematische overzichtsstudie is om de gedragsproblemen van 2E leerlingen te verkennen, inzichtelijk te maken wie zij zijn, wat ze nodig hebben, en welke factoren bij kunnen dragen aan een succesvolle schoolloopbaan. Hiertoe worden fabels en vooronderstellingen tegenover empirische feiten gezet, gebaseerd op zowel wetenschappelijke literatuur als praktijkgerichte bronnen. De resultaten van de review zullen openbaar gemaakt worden voor zowel de onderwijspraktijk als voor een wetenschappelijk publiek. Via publicaties, presentaties en online informatie worden adviezen uitgebracht over stappen die gezet kunnen worden om het volgende te realiseren: praktische richtlijnen voor onderwijsgevenden, scholen en samenwerkingsverbanden; deskundigheidsbevordering van docenten en gedragsdeskundigen; samenwerking met jeugdhulp; en verder praktijkgericht onderwijsonderzoek.

Kenmerken

Projectnummer

405-18-631

Hoofdaanvrager

Prof. dr. E.H. Kroesbergen

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Behavioural Science Institute - BSI

Looptijd

01/05/2018 tot 30/11/2018