Virtual Reality en 360°-video’s training ‘vitaal bedreigde patiënt’

Samenvatting

Binnen de opleiding Verpleegkunde worden studenten getraind in het herkennen van en handelen in levensbedreigende situaties.
Ervaringsgericht leren binnen een specifieke beroepscontext geldt als gouden standaard. Dit is echter voor dit onderwerp niet realiseerbaar.
In dit project wordt onderwijs ontwikkeld om volgens protocol te leren handelen in zo’n complexe en vaak stressvolle situatie.
Via simulaties met 360 graden video's en Virtual Reality, worden authentieke situaties nagebootst.
Deze simulaties maken het mogelijk om te ervaren wat het effect is van bepaalde keuzes in het handelen.

In het project worden twee typen simulaties ontwikkeld om de procedurele vaardigheden in het handelen te leren beheersen.
Met 360 graden video’s, voorzien van keuze momenten, worden studenten bewust van de consequenties van bepaalde handelingen.
Daarnaast wordt protocollair handelen actief geoefend in interactieve toepassingen van Virtual Reality met avatars.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.137

Hoofdaanvrager

P.J.L.M. van Gorkom MSc

Verbonden aan

Fontys Hogeschool, Mens en Gezondheid

Looptijd

01/05/2020 tot 31/10/2021