Adaptief onderwijs op speciale scholen voor basisonderwijs

Samenvatting

In het onderzoek wordt door middel van secundaire analyses en een dieptestudie nagegaan op welke wijze speciale scholen voor basisonderwijs vorm geven aan adaptief onderwijs en welke effecten ze boeken op de ontwikkeling van leerlingen.

Output

Hoofdstuk in boek

  • R.H. Hofman: Samenwerkingsverbanden

Wetenschappelijk artikel

  • H.G. Jonker, J.J. Beishuizen: 2002 Paper presented at the 7th European Learning Styles Information Network, Ghent, Belgium
  • R.H. Hofman: The cycle of diagnostic adaptive teaching. Journal of Inclusive Education

Professionele publicatie

  • R.H. Hofman, S. Doolaard: Adaptief onderwijs in scholen voor speciaal onderwijs: Bevindingen uit de dieptestudie.
  • R.H. Hofman(2004): Adaptive teaching in schools for special education.

Kenmerken

Projectnummer

412-01-001

Hoofdaanvrager

Prof. dr. B.P.M. Creemers

Verbonden aan

Rijksuniversiteit Groningen, Gronings Instituut voor Onderzoek van Onderwijs

Uitvoerders

Dr. S. Doolaard, Mw. I.D. Hovius, Drs. M.C. Kooiman, N.B. Niet bekend

Looptijd

01/03/2002 tot 14/03/2005