Ontwikkeling van en voorwaarden voor Passend onderwijs

Samenvatting

In drie samenhangende themaprojecten wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van Passend onderwijs en de effecten daarvan. Het onderzoek betreft de inrichting van het onderwijs- en zorgaanbod aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarbij gaat het zowel om het regionale niveau, als om het school- en het klasniveau in het basisonderwijs en het speciaal (basis)onderwijs. In het onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de inrichting van Passend onderwijs voldoet aan de verwachtingen die daaraan kunnen worden gesteld en in hoeverre dit leidt tot (beoogde en onbeoogde) effecten. Hiertoe wordt een selectie gemaakt van acht regio's. In themaproject 1 staat de regionale ontwikkeling centraal. In hoeverre slagen regio's erin een flexibel en adequaat aanbod aan voorzieningen en ondersteuning vorm te geven? In themaproject 2a staan het onderwijs en het zorgaanbod in de klas en school centraal, evenals randvoorwaarden daarbij (attitudes, competenties, beleid). In themaproject 2b wordt de hulpstructuur rond de leraar in kaart gebracht. De gegevens worden in samenhang geanalyseerd.

Output

Professionele publicatie

  • E.F.L. Smeets, G. Ledoux(2013): Op de drempel van Passend onderwijs

Publieksinformatie

  • E.F.L. Smeets, G. Ledoux(2013): Samenvattende brochure

Kenmerken

Projectnummer

413-09-150

Hoofdaanvrager

Dr. E.F.L. Smeets

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Looptijd

01/11/2009 tot 26/03/2014