Open-source materiaalarchief voor transdisciplinair en kritisch maakonderzoek

Samenvatting

Keuzeonderwijs met nieuwe materialen, in gespecialiseerde werkplaatsen is populair. Het vooruitzicht van praktijkwerk in een creatieve omgeving met veel vrijheid is aantrekkelijk, maar dit goed begeleiden is arbeidsintensief. Het aantal (commerciële) materiaalarchieven groeit en wordt graag bezocht door (ontwerp)studenten. Zij komen geïnspireerd terug maar realiseren zich al gauw dat goede instructies om deze materialen of bewerkingen te repliceren vaak niet openbaar toegankelijk zijn, laat staan op één plek zijn verzameld. Het lukt alleen de meest ambitieuze studenten om deze vaardigheden zelf op te bouwen.

De interdisciplinaire minor Makers Lab: Making as Research biedt studenten de kans kennis te maken met innovatieve, hoog-technische productietechnieken en materialen, en toe te passen in een ontwerponderzoek onder begeleiding van onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam. Docenten merken echter dat algemene praktische handreikingen (voor het opbouwen van stevige basiskennis en -vaardigheden) en betekenisvolle persoonlijke en conceptuele begeleiding elkaar beconcurreren om de schaarse contacttijd die beschikbaar is.

Dit voorstel heeft als doel studenten tegemoet te komen in hun behoefte om te werken met innovatieve bewerkingstechnieken en materiaalinnovaties, waarbij ervaringsgericht leren met ruimte voor eigen inbreng centraal staat. Het materiaalarchief van Waag Society’s Textile Lab wordt ontsloten voor studenten door het te voorzien van een publieke digitale database, waarmee studenten in staat zijn te leren en onderzoeken door te maken, temidden van een actieve onderzoeksgemeenschap. Contacttijd kan dan worden benut om kritisch en transdisciplinair te reflecteren op individuele creatieve onderzoekspraktijken die de studenten ontwikkelen door hun persoonlijke interesses en talenten in te zetten.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.118

Hoofdaanvrager

L. Bogers

Verbonden aan

Hogeschool van Amsterdam, Benno Premselahuis

Looptijd

01/05/2020 tot 31/10/2021