De bevolkingsomvang van Engeland van 1086 tot 1377

Samenvatting

Na eeuwen van gematigde bevolkingsgroei was de bevolkingsdruk in Engeland tegen 1300 aanzienlijk opgelopen. Dit project onderzoekt de hiermee samenhangende problemen op het gebied van voedselproductie, mogelijke uitputting van de bodem en de wenselijkheid van het vervangen van dierlijk voedsel door plantaardig voedsel modelmatig, om van hieruit een schatting te maken van de bevolkingsomvang aan het begin van de 14e eeuw.
Daarnaast wordt, door middel van demografische modelvorming en simulatie, een tijdreeks geconstrueerd van de bevolkingsomvang van Engeland tussen 1086 en 1377, waarna de schatting voor 1300 met de gecreëerde tijdreeks vergeleken wordt.

Kenmerken

Projectnummer

023.013.011

Hoofdaanvrager

H.J.P. La Poutré

Verbonden aan

Terra MBO Groningen

Looptijd

01/05/2019 tot 01/03/2021