Community Health School Nieuw-West

Samenvatting

De professional van de toekomst op het gebied van Voeding en Diëtetiek zal zich steeds vaker richten op preventie en gezondheidsbevordering. Daarbij is aansluiting bij de beleving en ervaring van doelgroepen en de empowerment van deze groepen belangrijk. In onze opleiding willen we studenten hiertoe stimuleren door een verbond aan te gaan met de bewoners van een wijk waar op het gebied van gezonde voeding nog veel uitdagingen liggen. Dit doen we door samen met de bewoners de ‘Community Health School Nieuw-West’ op te richten, waarin studenten en bewoners samen werken aan het vergroten van hun kennis en vaardigheden op het gebied van gezond leven en gezond eten. In dit Comenius project sluiten we aan bij een groep actieve bewoners in Amsterdam Nieuw-West, de zgn Gezondheidsambassadeurs, die ondersteund worden door het wijkopbouwwerk. Deze groep bestaat al 5 jaar en is toe aan een nieuwe stap om de eigen deskundigheid én de gezondheidsbeleving van medebewoners te verhogen. Door een samenwerking met studenten van onze opleiding willen we komen tot een evaluatie van de impact van de gezondheidsambassadeurs om vervolgens uitgangspunten te formuleren voor de uitdagingen die er nog liggen. Het beoogde resultaat is de ontwikkeling van een prototype curriculum voor deze Community Health School waarbij een continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen bewoners en studenten centraal staat. Binnen de onderzoekslijn van de opleiding leren studenten zo ‘community based’ werken waardoor de urgentie duidelijker voelbaar wordt en studenten een beter onderzoekend vermogen ontwikkelen.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.100

Hoofdaanvrager

A. van der Steen MSc

Verbonden aan

Hogeschool van Amsterdam

Looptijd

01/02/2021 tot 31/08/2021