Kwaliteitszorg in het primair onderwijs

Samenvatting

Aan de hand van drie deelstudies wordt de actuele stand van zaken is inzake kwaliteitszorg in het primair onderwijs in kaart gebracht. Deelstudie 1 stelt vast welke visies scholen hebben op kwaliteitszorg en hoe deze visie in de schoolpraktijk tot uitdrukking komt. Onderzocht wordt welke typen van kwaliteitszorg er zijn te onderscheiden en in welke ontwikkelingsfase scholen verkeren. Bovendien wordt nagegaan welke rol externe instanties hierbij spelen. Deelstudie 2 betreft een discrepantie-studie naar de visie van de school en de visie van de inspectie op kwaliteitszorg. Deelstudie 3 betreft een dieptestudie onder 15 zogenaamde ´best practices van de kwaliteitszorg´.

Output

Wetenschappelijk artikel

  • R.H. Hofman: School self-evaluation instruments: design, reliability and validity of an assessment framework. International Journal of leadership in Education.
  • R.H. Hofman, N.J. Dijkstra, D. Majoor: Onderzoek naar kwaliteitszorg. Toon dubbelnr.dec2004./jan 2005
  • N.J. Dijkstra, R.H. Hofman, W.H.A. Hofman: School self-evaluation instruments: an assessment framework.
  • N.J. Dijkstra, R.H. Hofman: Internal versur external quality management: relating internal types to external quality management.
  • R.H. Hofman, N.J. Dijkstra: Basisischolen zijn serious bezig met kwaliteitszorg. Didaktief- januari 2005 pp. 36 - 37
  • N.J. Dijkstra, R.H. Hofman, W.H.A. Hofman: School self-evaluation instruments: design of an assessment framework.
  • R.H. Hofman, N.J. Dijkstra, J. de Boom(2004): Kwaliteitszorg in het primair onderwijs. Deelstudie 2: Typologie-analyse en discrepantieanalyse en externe kwaliteitszorg. pp. 56

Professionele publicatie

  • R.H. Hofman, W.H.A. Hofman: Ontwerp van een beoordelingskader voor school zelfevaluatie-instrumenten: de eerste bevindingen.
  • R.H. Hofman, W.H.A. Hofman: Ontwerp van een beoordelingskader voor zelfevaluatie-instrumenten voor scholen. pp. 68
  • R.H. Hofman, W.H.A. Hofman: School self-evaluation instruments: design of an assessment framework (paper)

Kenmerken

Projectnummer

412-02-010

Hoofdaanvrager

Prof. dr. J.M.G. Leune em.

Verbonden aan

Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Sociologie

Uitvoerders

Mw. N.J. Dijkstra, Dr. H. Guldemond, N.B. Niet bekend

Looptijd

01/05/2003 tot 11/11/2005