Nederland in TIMSS-2007, groep 6 basisonderwijs

Samenvatting

Het project is het Nederlandse aandeel in TIMSS-2007 (Trends in International Mathematics and Science Study), een internationaal vergelijkend onderzoek naar leerprestaties in de exacte vakken. De onderzoeksvragen zijn:
1. Hoe presteren Nederlandse leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs op de internationale TIMSS-toets voor de exacte vakken (rekenen/wiskunde en natuuronderwijs) die in het voorjaar van 2007 wordt afgenomen, in vergelijking tot de andere deelnemende landen en in vergelijking tot de toetsresultaten van TIMSS-1995 en TIMSS-2003?
2. In hoeverre is de TIMSS-toets van 2007 geschikt voor het meten van het Nederlandse beoogde en uitgevoerde curriculum voor de exacte vakken in groep 6?
3. Hoe zien school-, klas- en leerlingfactoren, waarvan wordt aangenomen dat zij van invloed zijn op onderwijsopbrengsten, er uit in Nederland en in hoeverre doen zich in deze factoren verschuivingen voor vergeleken met 1995 en 2003?

Output

Boek of monografie

  • M.R.M. Meelissen, M. Drent(2008): TIMSS-2007 Nederland pp. 111 , Enschede

Wetenschappelijk artikel

  • M.R.M. Meelissen, H Luyten(2011): Schooleffectiviteit en prestatieniveau natuuronderwijs in groep 6. Pedagogische Studien pp. 309 - 322

Publieksinformatie

  • Nederlandse website:http://timss.gw.utwente.nl

Kenmerken

Projectnummer

411-20-319

Hoofdaanvrager

Dr. M.R.M. Meelissen

Verbonden aan

Universiteit Twente, Faculteit Behavioural, management and Social Sciences (BMS), Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse

Uitvoerders

Dr. M.R.M. Meelissen

Looptijd

01/03/2005 tot 22/12/2009