Professionele ontwikkeling van docenten: Een reviewstudie

Samenvatting

Deze review zal betrekking hebben op een systematische verkenning van empirische studies naar de effecten van uiteenlopende interventie vormen op de professionele ontwikkeling van docenten in het primair, voorgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Professionalisering heeft in deze verkenning betrekking op zowel formeel georganiseerde professionaliseringsactiviteiten, als op het (informeel) leren van docenten en op leren op de werkplek van professionals in het algemeen. Recente reviews naar de professionele ontwikkeling van docenten laten zien dat er veel onderzoek is gedaan naar de relatie tussen professionaliseringstrajecten en het leren van docenten. De meeste studies baseren zich alleen op zelfrapportages van docenten. Veel minder onderzoek is gedaan naar de relatie tussen professionaliseringstrajecten en leerlingresultaten. In de review zullen de effectmaten met name betrekking hebben op 1) kennis, attitude en vaardigheden van docenten, 2) kwaliteit van lesgeven, en 3) leerlingopbrengsten. Bij de systematische verkenning zal niet alleen gelet worden op het type professionalisering (formeel vs. informeel/'job-embedded'), maar ook op de inhoud van de professionaliseringstrajecten. Met name in de Amerikaanse literatuur wordt steeds meer evidentie gevonden dat de inhoud/de onderwerpen van interventies grotendeels de effectiviteit bepalen. Daarbij zullen ook de organisatorische randvoorwaarden om professionalisering tot een succes te maken in de review worden meegenomen. Omdat veel reviewstudies refereren aan onderzoek met een niet-Nederlandse onderwijscontext zal dit aspect ook worden meegenomen in de review. Daarnaast zal er ook nadrukkelijk worden gezocht naar studies met betrekking tot de Nederlandse context.

Kenmerken

Projectnummer

411-08-353

Hoofdaanvrager

Prof. dr. N. Verloop

Verbonden aan

Universiteit Leiden, ICLON

Looptijd

01/08/2009 tot 22/11/2011