Interviews in Conservation Research

Samenvatting

Musea en erfgoedinstellingen zoeken continu naar nieuwe duurzame methodes voor conservering en restauratie van ons cultureel erfgoed. Daarbij is persoonlijke kennis van professionals van onschatbare waarde. Wat gebeurde er tijdens de restauratie van Rembrandts Nachtwacht (1642) in 1975-76? Of Karel Appels wandschildering in het voormalig restaurant van het Stedelijk (1956)? Wat is het verhaal achter Alessandro Mendinis ladenkast Nigritella Nigra (1993)? Mondelinge bronnen blijken vaak slecht ontsloten, terwijl deze cruciaal kunnen zijn voor het behoud van ons cultureel erfgoed. Hoewel er de laatste jaren steeds meer aandacht is voor samenwerken met kunstenaars en de dynamiek van kunstwerken in collecties en openbare ruimte, zijn instellingen nauwelijks ingericht op het verantwoord en duurzaam gebruik van Interviews in Conservation Research. Terwijl er een gemeenschappelijke behoefte is aan kennis en methodiek over het werken met interviews in conserveringsonderzoek, werken musea en erfgoedinstellingen hierin niet samen. Dit project beoogt een integrale benadering voor verantwoorde omgang met mondelinge bronnen met casestudies uit het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Er zal een digitaal kennisplatform worden ingericht met een netwerkfunctie in de vorm van een website, die tevens zal functioneren voor toegang tot (delen van) het ontsloten materiaal, inclusief feedback functie. Het doel is om een instituut overstijgend model te ontwerpen voor musea, erfgoedinstellingen en restauratoren in het veld, waarin het gebruik van interviews als dynamisch proces geborgd kan worden: een levend archief met ruimte voor interpretatie van gebruikers, zodat ons inzicht blijvend kan worden verdiept en kennis niet verloren gaat, maar juist verrijkt.

Output

Professionele publicatie

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

KI.18.019

Hoofdaanvrager

Dr. S. Stigter

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Conservering en Restauratie

Looptijd

28/01/2019 tot 27/01/2020