Real Time Verkeersdata voor Goederenvervoer (ITSLOG)

Samenvatting

Dit onderzoek richt zich op het gebruik van actuele verkeersdata bij goederenvervoer (stadslogistiek) in de metropoolregio Amsterdam. Hierbij ligt de focus op de toepassing bij de levering van levensmiddelen aan winkels, convenience stores en consumenten. Dit onderzoek doen wij in nauwe samenwerking met Ahold en Simacan, welke de praktische uitvoering op zich nemen.
In dit onderzoeksproject wordt de beschikbare laad- en loscapaciteit in relatie gebracht tot de actuele positie en de verwachte aankomsttijd van vrachtwagens op de laad- en loslocatie én bovendien worden op basis hiervan, en actuele verkeersdata, uniforme rerouting en bufferinstructies gegenereerd die door boodcomputersystemen verwerkt en aan de chauffeurs gecommuniceerd kunnen worden. Deze functionaliteit draagt bij aan verbetering van de doorstroming van goederenvoervoer, en de leefbaarheid van binnensteden. Het laatstgenoemde door het voorkomen van onveilige situaties met dubbel geparkeerde vrachtwagens en door vermindering van onnodig gereden kilometers. De effecten zullen meetbaar zijn en tot de gewenste gevolgen leiden wanneer deze uiteindelijk breed worden toegepast. Verschillende stakeholders profiteren van de uitkomsten van dit onderzoek: vervoerders en verladers kunnen branstofkosten en transportkosten reduceren, beter planningen maken, het wagenpark optimaal inzetten, bezitting laad-losplaatsen betrouwbaarder krijgen en de snelheid van leveringen verhogen. Ontvangers van goederen kijgen beter inzicht in aankomsttijd van vrachtwagens, beter voorradbeheer en hebben minder verkeershinder bij de winkels. Wegbeheerders kunnen bestaande infrastructuur beter benutten en onderhouden, en hun verkeersmanagement verbeteren door beschikbaarheid data/informatie.
De effectiviteit van de toepassing wordt gemeten en geplaatst in het licht van mogelijkheden voor opschaling binnen de logistieke sector of opschaling bij andere modaliteiten.

Output

Wetenschappelijk artikel

Publieksinformatie

 • L Tavassy, EJ van Ark, M Snelder, L Schotman(2017): Presentation data analyses ITSLOG Ahold (TU Delft)
 • W Ploos van Amstel(2017): Presentatie Klankbordgroep mei 2018
 • E Dugundji(2017): Voortgangsrapportage CWI activiteiten 2017
 • R Angudi(2017): Project proposal performance measurement in a multi stakeholder system
 • W Ploos van Amstel(2017): Presentatie NWO congres
 • I van Heuven van Staereling(2017): Presentatie CWI over werking ITSLOG mei 2017
 • D Erkin(2017): Final report Albert Heijn goods delivery routing challenge
 • P Bijl, R Montalto(2017): Presentatie Simacan mei 2017 over datastructuur ITSLOG
 • W Ploos van Amstel, C Cialani, J Spoelstra(2017): Presentation NWO conference December 4, 2017
 • R Angudi(2018): Measuring performance in a multi-stakeholder system for dynamic routing and buffering of urban freight
 • W Ploos van Amstel(2018): Presentation: ITSLOG 2.0
 • W Ploos van Amstel(2018): Presentation scientific meeting AUAS, CWI and Maribor
 • M Kadletz(2018): Deliverable 4.1 and 4.2: mock up of apps
 • W Ploos van Amstel(2019): Eindpresentatie kerngroep en stuurgroep ITSLOG
 • W Ploos van Amstel(2019): inhoudelijke eindrapportage ITSLOG
 • E Dugundji, A El Makhloufi, J Spoelstra, W Ploos van Amstel(2019): ITSLOG for Citylogistics
 • A El Makhloufi, W Ploos van Amstel(2019): Connecting ITS/Traffic management and freight transport for sustainable Logistics and Supply Chains: The case of ITSLOG and Sailor projects in Amsterdam

Kenmerken

Projectnummer

439.16.616

Hoofdaanvrager

Dr. W. Ploos van Amstel

Verbonden aan

Hogeschool van Amsterdam

Uitvoerders

Dr. E.R. Dugundji, I.I. van Heuven van Staereling MSc, W.J. Schakel, B. Wang

Looptijd

01/03/2017 tot 18/05/2020