Internationale literatuurstudie: functie indicatiestelling

Samenvatting

Aanleiding voor het project is het vermoeden dat indicatiestelling en het verstrekken van extra middelen gestuurd zou moeten worden door de feitelijke behoefte van de leerling aan extra onderwijs. Een individueel op te stellen handelingsplan zou de basis dienen te zijn van een bepaald leerling gebonden budget. Gesystematiseerde kennis over de behoefte, het aanbod en de kosten ontbreekt echter. De litatuurstudie zou moeten opeveren:
- hoe onderwijsarrangemeneten eruit zien bij kinderen met een indicatiestelling in de UK, Scandinavie en enkele Noord-Amerikaanse staten en welke kosten aan deze arrangementen verbonden zijn;
- wat bekend is van onderwijsarrangementen bij kinderen met een indicatiestelling in het Nederlandse onderwijssysteem en wat de kosten zijn van deze arrangementen;
- wat de noodzakelijke elementen zijn van een ontwerp voor een functionele indicatiestelling om een proefstudie uit te voeren bij leerlingen die daarvoor in aanmerking komen.

Daarvoor wordt een literatuurstudie, gesprekken met sleutelfiguren en een ronde tafelgesprek gecombineerd.

Kenmerken

Projectnummer

413-04-021

Hoofdaanvrager

Dr. G.M. van der Aalsvoort

Verbonden aan

Universiteit Leiden

Looptijd

01/01/2005 tot 01/08/2005