Meten van leerprestaties in het onderwijs Nederlands op het (v)mbo

Samenvatting

Sinds het competentiegericht leren een plek heeft verworven in het (v)mbo, worden er andere eisen gesteld aan de manier waarop leeropbrengsten in beeld worden gebracht. Bij de nieuwe vormen van toetsing (competentietoetsing, performance testing, real-life taakstellingen, hands-on toetsprocedures, self-assessments) lijkt de inhoudsvaliditeit beter gewaarborgd en lijkt er ook een positief te waarderen backwash-effect op het leren aanwijsbaar (assessment for learning functie). Naast deze voordelen zijn er ook nadelen. Allereerst lijken de objectiviteit en betrouwbaarheid van de toetsing minder gewaarborgd waardoor de validiteit van de assessment of learning functie in gevaar komt. Daarnaast blijken de metingen van opbrengsten van het onderwijs moeilijk vergelijkbaar en is met name de predictieve validiteit van metingen met het oog op toekomstig succes op de arbeidsmarkt volstrekt onduidelijk.
In deze reviewstudie wordt nagegaan wat er bekend is over nieuwe vormen van toetsing. Aan de hand van een computergestuurde zoektocht door literatuurbestanden en consultatie van een aantal experts op het terrein van toetsen, wordt antwoord gezocht op de volgende drie vragen:
- Welke toetsvormen zijn geschikt om zowel de assessment of learning functie te vervullen als de assessment for learning functie?
- Op welke manieren kunnen de opbrengsten van taalonderwijs in het (v)mbo op een gestandaardiseerde manier worden gemeten?
- Wat is er bekend over predictieve validiteit van moderne toetsvormen?

De resultaten van de review zullen in een miniconferentie worden bediscussieerd met een aantal experts. Daarna wordt van de resultaten verslag gedaan; hieraan worden aanbevelingen toegevoegd voor onderwijsgevenden, toetsontwikkelaars en beleidsmakers die via conferenties en (digitale) documenten worden gedissemineerd.

Output

Publieksinformatie

  • (2011): Meten van leerprestaties in het (v)mbo
  • (2011): Juiste toets bij het juiste doel

Kenmerken

Projectnummer

411-08-253

Hoofdaanvrager

Prof. dr. L.T.W. Verhoeven

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Orthopedagogiek

Looptijd

01/04/2009 tot 20/08/2012