Naar responsieve kwaliteitsmeting in het primair onderwijs

Samenvatting

Per 1 augustus 2006 wordt in het primair onderwijs lumpsumbekostiging ingevoerd. Hoewel de vergoedingen per school worden berekend, worden ze op bestuursniveau in één lumpsum uitgekeerd. Van daaruit wordt het geld over de scholen verdeeld volgens door het bestuur zelf vastgestelde criteria. Tussen bestuur en scholen worden herverdelingsafspraken gemaakt. De vraag is in hoeverre er binnen het kwaliteitsbeleid afspraken worden gemaakt op basis van overeengekomen prestaties, hoe dit gebeurt en welke instrumenten hiervoor worden gebruikt. Voorts wordt nagegaan of er specifieke prestatieafspraken worden gemaakt voor leerlingen die speciale zorg nodig hebben, allochtoon zijn of een beperking hebben. Wij maken onderscheid tussen een mechanische benadering waar controle voorop staat en een responsieve waar het leren centraal staat. Onze hypothese luidt dat de scholen met een mechanische prestatiesturing eerder strategisch gedrag vertonen dan scholen met een meer responsieve prestatiesturing.

Output

Wetenschappelijk artikel

  • Papiervoorstel ORD 2007 Groningen

Kenmerken

Projectnummer

413-06-001

Hoofdaanvrager

Prof. dr. H.G. de Gier

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen, Bedrijfswetenschappen

Uitvoerders

Prof. dr. H.G. de Gier

Looptijd

01/10/2006 tot 04/07/2007