Van project- naar procesgericht onderwijs: ervaren en onderzoeken

Samenvatting

Juist voor studenten die zich met stedelijke ontwikkeling gaan bezighouden is het belangrijk om kennis van en vooral ervaring met sociale, politieke en bestuurlijke processen op te doen. Het huidige projectonderwijs bevindt zich daarvoor, hoe betekenisvol het ook is, te zeer ‘in de luwte van de praktijk’. Een goed alternatief zijn simulaties. Studenten waarderen levensechte rollenspellen, maar voor het thema stadsontwikkeling beschikken we nog niet over zo’n tool. Ook bestaande planning support systems voldoen niet voor dit doel. Dit project beoogt om onderzoekers en studenten gezamenlijk, op basis van gedegen onderzoek van de praktijk, een levensecht rollenspel te laten ontwikkelen, dat niet alleen dient om de praktijk te simuleren, maar ook die te onderzoeken en daarmee te verbeteren. Studenten bestuderen de praktijk dus, vertalen die naar een simulatie, ervaren daarmee de praktijk aan den lijve en onderzoeken verschillende handelingsperspectieven. Hóe in de praktijk van stedelijke ontwikkeling de, voor de vorming van allianties cruciale, omstandigheden als bereidheid, vertrouwen, sociaal kapitaal en een soepele organisatie van het proces worden bereikt, is in de praktijk nog niet wetenschappelijk onderzocht. In de praktijk kunnen in een gegeven constellatie van actoren en belangen nooit verschillende uitkomsten van het afwegings- of onderhandelingsproces worden onderzocht, omdat het proces niet kan worden stilgezet en ‘teruggespoeld’. Met een levensechte simulatie kan dat wel, waardoor een systematisch onderzoek van succes- en faalfactoren mogelijk wordt. Het initiatief draagt hierdoor tevens bij aan een betere verbinding van onderwijs en onderzoek.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.034

Hoofdaanvrager

Dr. M. van Stigt

Verbonden aan

Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven, Lectoraat Building Future Cities

Looptijd

01/06/2020 tot 31/10/2021