aritmogene cardiomyopathie: naar een risico-inschatting voor een erfelijke, ernstige, levensbedreigende hartspierziekte

Samenvatting

Erfelijke hartspierziekten die veelal overerven met een kans van 50% (autosomaal dominant) waaronder aritmogene cardiomyopathie (ACM) en de specifieke sub-vorm aritmogene rechter ventrikel cardiomyopathie (ARVC) zijn heel erg variabel in hun uitingsvorm. Deze variabiliteit bestaat zowel binnen als tussen families. Het kan leiden tot hartfalen waarvoor een harttransplantatie nodig is, maar kan soms zonder verschijnselen zijn totdat levensbedreigende hartritmestoornissen leiden tot plots overlijden op jonge leeftijd. Het kan ook een leven lang zonder symptomen verlopen. Deze variabiliteit wordt nog slecht begrepen. Een van de factoren die mogelijk leidt tot een vroegere en/of meer ernstige manifestatie van ziekte, is het verrichten van lichamelijke inspanning. Ondanks deze observatie, is het nog moeilijk te voorspellen wie een verhoogd risico heeft op ernstige levensbedreigende ritmestoornissen. Het plaatsen van een ICD (implanteerbare defibrillator) is een geaccepteerde methode om levensbedreigende ritmestoornissen te couperen. Punt is dat niet goed ingeschat kan worden welke patienten hier baat bij hebben en voor wie het plaatsen van een ICD misschien niet nodig is. Een betere risico-inschatting is van belang voor de behandeling van individuele patienten met ACM: onnodige of ontijdige plaatsing van ICDs kan worden voorkomen.
Naast deze risico-inschatting op individueel niveau, is het belangrijk dat familieleden met een verhoogd risico op ACM worden opgespoord; een tijdige ontdekking en behandeling kan ziekte immers uitstellen en complicaties zoals plotse dood kunnen worden voorkomen. Minder dan de helft van de familieleden met een verhoogd risico op ACM melden zich voor aanvullend onderzoek. Een meerderheid meldt zich dus niet en hebben dus een verhoogd risico om toch ernstige gevolgen van deze ziekte te krijgen zoals plots overlijden.

Het doel van dit onderzoek is daarom:
1. Binnen een gezamenlijk groot cohort van patienten (NL-USA) te onderzoeken hoe familieleden met een verhoogd risico het beste opgespoord kunnen worden
2. inventariseren of lichamelijke inspanning bij patienten met ACM door een PLN mutatie gepaard gaat met een ernstiger beeld of een vroegere manifestatie van ziekte
3. met de reeds verzamelde data een model opstellen om risico's te voorspellen en dit model te valideren

Met de uitkomsten wordt verwacht dat er meer mensen met de erfelijke hartspierziekte ACM worden opgespoord, deze een gepast inspanningsadvies krijgen en er een risico-inschattingsmodel bestaat dat behulpzaam is in de dagelijkse praktijk voor patienten met ACM/ARVC.

Output

Wetenschappelijk artikel

  • JP van Tintelen(2017): Arrhythmogenic cardiomyopathy: pathology, genetics, and concepts in pathogenesis Cardiovascular Research pp. 1521 - 1531

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

040.11.586

Hoofdaanvrager

Prof. dr. A.A.M. Wilde

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Academisch Medisch Centrum (AMC), Cardiologie

Looptijd

01/03/2017 tot 07/12/2017