Leeromgeving als katalysator voor leren voor duurzame ontwikkeling

Samenvatting

Historisch bezien tendeert duurzaamheidsonderwijs naar een integrale benadering van inhouden, leeromgeving en pedagogisch-didactische aanpak. De implementatie van duurzaamheid in het onderwijs is daarom ingrijpend van aard. Het is meer dan curriculumuitbreiding of het invoeren van nieuwe vormen van didactiek. Ook de omgeving waarbinnen leerlingen/studenten en medewerkers werken en leren en de competenties van opleiders zijn van groot belang om duurzaamheid effectief te implementeren.
Recente studies beschrijven deze nieuwe pedagogische perspectieven en andere manieren van leren zoals social learning. Hiervan is Education for Sustainable Development een uitwerking (Wals, 2007; 2012; Tilbury, 2011). Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat de ?discourse-practice gap? nog steeds actueel is (Stevensons, 1987; Eilam & Trop, 2011; Van Poeck, 2013).
Sinds 2011 werken AOC Clusius College, AOC De Groene Welle en AOC Lentiz, Stoas Vilentum Hogeschool en de leerstoelgroep Educatie- en competentiestudies (ECS) van WUR samen in een WURKS-onderzoek naar leeromgevingen voor het realiseren van onderwijsdoelen. Het gaat hierbij om een integrale benadering van buitenschoolse en binnenschoolse onderwijsactiviteiten. Het betreft in dit project geïntegreerde vakinhoudelijke en op duurzame ontwikkeling gerichte leeropbrengsten. We spreken in dit verband daarom ook wel van hybride leeromgevingen (Zitter & Hoeve, 2012).

Tegen deze achtergrond van kansen en bedreigingen draagt dit praktijkgerichte onderzoek bij aan de implementatie van Leren voor Duurzame Ontwikkeling door op basis van onderzoek samen met scholen (varianten van) doeltreffend onderwijs te schetsen en hierbij een operationeel kader te ontwikkelen en te evalueren. Hierbij gaan (ontwikkeling van) wetenschappelijk inzicht en (ontwikkeling van) onderwijspraktijk(kennis) hand in hand.

Output

Professionele publicatie

Kenmerken

Projectnummer

405-14-585

Hoofdaanvrager

Drs. S.J.M. Frijters

Verbonden aan

Aeres Groep, Aeres Hogeschool Wageningen

Looptijd

01/10/2014 tot 31/12/2015