Een tweesnijdend zwaard: onderwijs-gerelateerde beroepsoriëntatie in de bachelor Politicologie

Samenvatting

Deze aanvraag stelt een onderwijsvernieuwing voor – een leerlijn onderwijs-gerelateerde beroepsoriëntatie voor BA (bachelor) studenten politicologie – die mogelijk maakt dat studenten een beter geïnformeerde en duurzamer keuze maken voor een onderwijs-gerelateerde carrière. Het project versterkt hiermee de verbinding tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Daarnaast versterkt de gekozen werkvorm ook de samenwerking tussen VO en HO onderwijssectoren.
Er zijn twee redenen waarom een specifieke focus op het onderwijs-beroepenveld opportuun is. Allereerst negeren bestaande beroepsoriëntatie initiatieven binnen de politicologie dit werkveld grotendeels. Ten tweede maken studenten juist in dit domein een onvoldoende overwogen en duurzame keuze, getuige de hoge uitval gedurende lerarenopleidingen en tijdens de eerste jaren als docent.
De leerlijn onderwijs-gerelateerde beroepsoriëntatie beoogt deze problemen te adresseren door enerzijds deze beroepsoriëntatie te integreren in het reguliere BA curriculum en anderzijds een speciaal keuzevak (6ECTS) te introduceren – educatieve onderzoekslabs – waarin studenten samen met VO docenten Maatschappijleer/-wetenschappen thematische lessenreeksen ontwikkelen en deze lessen op een VO school in de praktijk brengen. Deze onderwijsvernieuwing onderscheidt zich van bestaande initiatieven met vergelijkbare doelstellingen, zoals een educatieve minor, zowel qua bereik als de laagdrempeligheid voor studenten om deze optie te kiezen. De werkvorm van de educatieve onderzoekslabs zorgt daarnaast voor een unieke uitwisseling tussen BA studenten en VO docenten: studenten nemen deel aan het lab als keuzevak, terwijl docenten deelnemen in het kader van nascholing. Dit draagt tegelijkertijd bij aan een kwalitatief hoogstaande beroepsoriëntatie voor studenten en permanente professionalisering van docenten, hetgeen een weloverwogen en duurzame keuze voor het onderwijsvak ten goede komt.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.025

Hoofdaanvrager

Dr. G.C. Van der Kamp-Alons

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Faculteit der Managementwetenschappen

Looptijd

01/05/2020 tot 31/10/2021