Meer dan de som der delen: de verankering van duurzaamheid in de gehele schoolorganisatie

Samenvatting

Het verankeren van duurzaamheid in het groene beroepsonderwijs gaat verder dan het invoeren van een milieuzorgsysteem of het verminderen van de ecologische voetafdruk van een onderwijsinstelling. Het vereist een breed gedragen visie, consistent beleid, professionalisering en betrokkenheid van medewerkers, inbedding van duurzaamheidsthema?s en competenties in het curriculum, en een goede verbinding van curriculum en school met de omgeving en het werkveld. Feitelijk is er sprake van een systeeminnovatie die vraagt om betrokkenheid van alle stakeholders in en rondom de onderwijsinstelling. In dit ontwikkelingsonderzoek worden een instrument ontwikkeld en een veranderingsproces op gang gebracht, gemonitord en geëvalueerd om onderwijsinstellingen uit het groene MBO en VMBO beter in staat te stellen integraal vorm en betekenis te geven aan duurzaamheid in de lijn van het in ?Voorop in de Vergroening? door de onderwijsinstellingen zelf geschetste beleid. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van twee tools: Auditing Instrument for Sustainability in Higher Education (AISHE) dat hier doorontwikkeld zal worden, en Reflexieve Monitoring in Actie (RMA). Het eerst instrument helpt bij het in dialoog in kaart brengen en beschrijven van de huidige situatie t.a.v. een aantal sleutelcriteria en het ?meten? van vooruitgang in door de instellingen zelf gestelde prioritaire gebieden. Het tweede instrument helpt de instellingen bij het ontwerpen, uitvoeren en monitoren van hun eigen plannen om vooruitgang mogelijk te maken. Uiteindelijk resulteert dit onderzoek in een tool of heuristiek voor onderwijsinstellingen om zelf integraal vorm te kunnen geven aan duurzaamheid, een overzicht van de belangrijkste valkuilen en kansen hierbij en een tweetal rijk beschreven casestudies.

Output

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-14-584

Hoofdaanvrager

A.H. Remmerswaal MSc

Verbonden aan

Wageningen University & Research, Maatschappijwetenschappen, Educatie- en Competentiestudies (ECS)

Looptijd

01/10/2014 tot 31/12/2016