Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek

Samenvatting

De aanvraag behelst een overzichtstudie van de theorieën en het onderzoek met betrekking tot de integratie van vakonderwijs en taalonderwijs aan taalzwakke leerlingen en leerlingen die de schooltaal niet als moedertaal hebben. De bevindingen zullen speciaal in verband worden gebracht met het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs. De studie heeft drie doelstellingen. (1) Er zal een overzicht gemaakt worden van de literatuur, met betrekking tot (1a) de mogelijke vormen van samengaan van taal- en vakonderwijs, (1b) de verschillende niveaus (schoolorganisatie, curriculum, docent-leerling interactie) waarop deze betrekking hebben, en (1c) de taaltheorieën waarmee de nagestreefde praktijken worden onderbouwd. Bij deze indeling zal aandacht worden besteed aan de lokale contexten waarin de integratie van vak- en taalonderwijs wordt gerealiseerd. (2) Het onderzoek over de effecten van geïntegreerd taal- en vakonderwijs zal worden samengevat en kritisch geanalyseerd. De vraag naar de effectiviteit valt uiteen in twee deelvragen: (2a) worden in de praktijk de verwachtingen en pretenties over het samengaan van taal- en vakonderwijs waargemaakt? en (2b) leidt dit tot vormen van curriculum en onderwijs die effectief zijn, zowel met betrekking tot het vakonderwijs als met betrekking tot het leren van de schooltaal? Bij het bespreken van de effectiviteit zullen de methodologische verdiensten van het voorhanden onderzoek worden meegewogen. (3) De studie zal uitmonden in suggesties en adviezen voor het onderwijs in het (v)mbo, en het aanwijzen van voor- en nadelen van vormen van geïntegreerd taal/vakonderwijs. De resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst met docenten en beleidsmakers van het (v)mbo.

Output

Professionele publicatie

  • E.P.J.M. Elbers(2012): Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek
  • E. Elbers(2013): Iedere les een Nederlandse taalles? pp. 14 - 27 ISSN: 1566-2713.

Publieksinformatie

  • (2011): Het onderwijzen van academisch taalgebruik in het vakonderwijs. Een overzicht van internationaal onderzoek.

Kenmerken

Projectnummer

411-08-451

Hoofdaanvrager

Prof. dr. E.P.J.M. Elbers

Verbonden aan

Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Educatie & Pedagogiek

Looptijd

01/09/2009 tot 04/09/2012