De community Logistiek en Circulaire Economie (LogiCE)

Samenvatting

Het gangbare lineaire model van onze economie, “take-make-use-waste”, is sterk aan vervanging toe aangezien de groei van de wereldbevolking kan leiden een gebrek aan grondstoffen en te hoge belasting van het milieu. Het concept ‘Circulaire Economie’ is voor een toenemend aantal bedrijven een interessant perspectief. Een circulaire economie is een economisch systeem met volledige herbruikbaarheid van producten, componenten en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen in een robuust ecosysteem. In een circulaire economie worden op hoofdlijnen vier businessmodellen onderkend: 1) design, 2) het zo lang mogelijk gebruiken van goederen in de gebruiksfase, 3) hergebruik en recycling 4) regie en support van de hele keten. De omslag naar een circulaire economie biedt kansen voor de logistieke sector, zowel in aantal banen, CO2 reductie, als een toevoeging op het BNP. De businessmodellen 1 en 2 zijn reeds in ontwikkeling en worden opgepakt door een groot aantal maak-bedrijven en dienstverleners. Een grote kans voor de logistieke sector is het nemen van de regierol in de keten. Een logistieke dienstverlener weet welke reststromen er bij bedrijven zijn. Met kennis van zaken over waar deze reststromen ingezet kunnen worden is een rol als ketenregisseur grondstoffen logisch. De community LogiCE heeft als doel om de circulaire economie versneld te bereiken door kennis vanuit de logistiek en de circulaire economie in een actieve wisselwerking tussen bedrijven, lokale overheden en wetenschappers te ontwikkelen en toe te passen. De community bouwt voort op bestaande communities van Het Groene Brein en netwerken rondom retourlogistiek.

Kenmerken

Projectnummer

439.16.611

Hoofdaanvrager

Prof. dr. J.M. Bloemhof-Ruwaard

Verbonden aan

Wageningen University & Research, Maatschappijwetenschappen

Uitvoerders

Dr. R. Akkerman, A.G. Beames, A.G. Beames, Dr. H.E.J. Bos-Brouwers

Looptijd

02/03/2017 tot 01/11/2018