Rollen in regioleren; de docent, het team en de toekomst

Samenvatting

Regioleren is een belangrijke ontwikkeling voor de Agrarische Opleidingscentra (AOC?s) in Nederland. Regioleren betekent een heel andere manier van leren; in plaats van de traditionele focus op kennisoverdracht, staat het gezamenlijk werken aan regionale, authentieke vraagstukken met externe partijen centraal waarbij een (sociaal) constructivistische opvatting over leren centraal staat. Gezamenlijk construeren van oplossingen voor de regio, waarbij het leren van de leerling én de regio centraal staan. Docenten die participeren in regioleren moeten hele andere rollen beheersen dan in meer traditionele vormen van onderwijs. Zij moeten meer buiten de schoolmuren (op)treden en zijn bijvoorbeeld ?business developer? of ?leervraagarticulator?. Nu zijn deze rollen in theorie bekend, maar in hoeverre deze rollen bij individuele docenten en in docententeams, die in verschillende fasen van regioleren zitten, aanwezig zijn, is de vraag. Aanpalend zijn de vragen welke leervragen docenten(teams) hebben om hun rollen in regioleren beter vorm te geven en hoe ze hieraan zouden willen werken. Op verzoek van de betrokken AOC?s wordt expliciet aandacht geschonken aan de rol van coach en beoordelaar in regioleren en het gebruik van portfolio?s. Tot slot rijst de HR-vraag bij het management van de AOC?s of iedere docent wel geschikt is voor regioleren: hangt hun opvatting over ?goed onderwijs? en ?goed beoordelen? samen met hun rolopvatting in regioleren? Deze vragen worden in dit project op systematische wijze onderzocht bij tien regiolerende teams van vijf AOC locaties. Daarnaast levert dit project gevalideerde professionaliseringscenario?s op die aansluiten bij de uitkomsten van dit onderzoek en de behoeften van regiolerende docententeams.

Output

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Publieksinformatie

  • H. Lindeman(2015): Presentatie van de training gegeven binnen Rollen in Regioleren
  • R. Wesselink, J.T.M. Gulikers(2015): Teacher roles in regional learning environments
  • M. Tijhaar, J. Gulikers, R. Wesselink(2015): Professionaliseringsscenario's
  • J. Gulikers, R. Wesselink(2015): Verslag van eindpresentatie voor het verzamelen van zachte resultaten
  • H. Lindeman, D. Rubbens, J. Gulikers, R. Wesselink(2015): Rubrics voor Rollen in Regioleren
  • R. Wesselink, J. Gulikers(2015): Presentatie resultaten Rollen in Regioleren
  • J. Gulikers, R. Wesselink(2016): Rollen in regioleren; het teamniveau

Kenmerken

Projectnummer

405-14-583

Hoofdaanvrager

Dr. R Wesselink

Verbonden aan

Wageningen University & Research, Maatschappijwetenschappen, Educatie- en Competentiestudies (ECS)

Looptijd

01/10/2014 tot 30/09/2015