Scholing, actief burgerschap en participatie: Effecten van externe differentiatie

Samenvatting

In dit review gaan we aan de hand van een literatuurstudie na in hoeverre externe differentiatie (het selecteren van leerlingen in aparte schooltypen) consequenties heeft voor niet-cognitieve uitkomsten. We richten ons op indicatoren van actief burgerschap (participatie, democratische opvattingen, sociaal vertrouwen) en deviant gedrag. We bespreken niet alleen de Nederlandse maar ook de internationale literatuur. Voorts gaan we na in hoeverre stelselkenmerken zoals vroege selectie en beroepsori├źntatie van invloed zijn op de verschillen in non-cognitieve uitkomsten tussen leerlingen van verschillende onderwijstypen. Hiermee richten we ons dan ook op zowel micro- als macroeffecten van externe differentiatie. In aanvulling op de literatuurstudie presenteren we enkele beschrijvende statistieken over de effecten van schooltype op non-cognitieve uitkomsten in een groot aantal landen. Deze statistieken dienen als sociale verschijnselen die nadere verklaring behoeven.

Kenmerken

Projectnummer

411-08-101

Hoofdaanvrager

Prof. dr. H.G. van de Werfhorst

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Amsterdam Centre for Inequality Studies

Looptijd

01/09/2009 tot 05/09/2011