COMPOSE

Samenvatting

De doelstelling van het onderzoek/project is om een neutraal (internet)platform en community te ontwikkelen om horizontale samenwerking tussen verladers te bevorderen en te faciliteren. Op het platform komen verladers in contact met elkaar en worden verladers ondersteund in het samenwerken bij de uitvoering van de supply chain processen. Hiervoor worden drie tools ontwikkeld: een matchmaking tool, een network matching tool en een order matching document. We noemen het project Compose.

Compose heeft de missie om in gezamenlijkheid met verladers en indien van toepassing overheden, innovatie in de supply chain te creëren. De missie is om horizontale samenwerking daadwerkelijk tot stand te brengen door een faciliterende omgeving in te richten, en knelpunten te identificeren en weg te nemen. Dit wordt gerealiseerd door partijen bij elkaar te brengen, het proces te faciliteren en hier inhoud aan te geven. Nadat partijen bij elkaar gebracht zijn en synergie in horizontale samenwerking geïdentificeerd is, is een logische vervolgstap om dit ook operationeel vorm te geven. Deze vervolgstap (buiten scope van dit project) heet orchestratie, en vandaar dat ons project (wat de cruciale voorbereiding hiertoe beoogt) Compose (componeren) heet.

Gegeven de behoefte aan horizontale samenwerking bij verladers en aan de andere kant de tekortkomingen van bestaande initiatieven willen EVO en Tilburg Universiteit (TiU) een voortrekkersrol nemen in het organiseren van platforms om horizontale samenwerking tussen (niet-)concurrerende organisaties te bevorderen.

Output

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

439.16.604

Hoofdaanvrager

Prof. dr. G. Kant

Verbonden aan

Tilburg University, Tilburg School of Economics and Management (TiSEM), Department of Econometrics and Operations Research

Uitvoerders

Dr. A.W.C. Appels, Prof. dr. I. van Beest, Dr. R.C.M. Brekelmans, M. de Bruijn, M. de Bruijn, Prof. dr. H.J.M. Hamers, Prof. dr. G. Kant, Prof. dr. G. Kant, Dr. ir. C.M.H. Kuijpers, Prof. dr. S.A.C.M. Lavrijssen, Drs. M.A. Overboom

Looptijd

01/05/2017 tot 30/09/2018