Reviewstudie: perspectieven op kwaliteit van onderwijs.

Samenvatting

1) Welke perspectieven op onderwijskwaliteit spelen een rol in de nationale discussie en de internationale literatuur?
Er worden vijf perspectieven onderscheiden: een benadering die gebaseerd is op sociologische functies van onderwijs, zoals kwalificatie, selectie e.d. een benadering die uitgaat van een context, input, proces,output systeemmodel van onderwijs en waarbij criteria als productiviteit, effectiviteit, gelijkheid, efficiency en responsiviteit worden onderscheiden, een veelgebruikt model van organisatorische effectiviteit, waarbinnen ook de modellen van kwaliteitsmanagement systemen, zoals ISO en EFQM te plaatsen zijn, actor gebonden benaderingen van kwaliteit en alternatieve modellen, zoals geformuleerd in het UNESCO EFA Global Monitoring report. Getracht wordt de perspectieven te plaatsen op een beperkt aantal basisdimensies.
2) Welke indicatoren voor onderwijskwaliteit worden vanuit die perspectieven gehanteerd?
Vootbouwend op de integratie van perspectieven (resultaat van het werk onder 1) wordt een taxonomie van indicatoren geformuleerd. Uitgangspunt is een reeds door de hoofdaanvrager ontwikkelde systematiek (Scheerens, 2005).
3) Wat valt er op basis van deze perspectieven en indicatoren te zeggen over de kwaliteit van het onderwijs in enkele nader te bepalen sectoren?
Om de laatste vraag te beantwoorden worden verschillende bronnen van gegevens gebruikt: internationale assessment studies waaraan Nederland heeft deelgenomen, gegevens uit internationale indicatoren publicaties, met name van OECD/INES, gegevens uit het periodieke peilingonderzoek PPON, cohort studies, en andere evaluatie-studies, de Onderwijsverslagen van de Inspectie inbegrepen. Het bijeen te brengen cijfermateriaal levert tezamen een beeld van de kwaliteit van het Nederlandse basis en voortgezet onderwijs.

Output

Boek of monografie

  • J.W. Luyten, J. van Ravens, J. Scheerens(2011): Perspective on Educational Quality pp. 148 , Dordrecht

Wetenschappelijk artikel

  • J. van Ravens, J. Scheerens, J.W. Luyten(2011): Un'Applicazione di Indicatori,basata sulla Ricerca, per Misurare la Qualità dell'Istruzione Journal of Educational, Cultural and Psychological Studies pp. 53 - 75
  • J. Scheerens, J.W. Luyten, J. van Ravens(2011): Un'applicazione di indicatori, basata sulla ricerca, per misurare la qualità dell'istruzione Educational, Cultural and Psychological Studies Journal pp. 53 - 75 ISSN: 2037-7932.
  • J.W. Luyten, J. van Ravens, J. Scheerens(2011): De kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland, vanuit internationaal perspectief bezien. Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid pp. 55 - 66 ISSN: 0923-4640.
  • J. Scheerens, J. van Ravens, H. Luyten(2012): Kwaliteitsindicatoren van het Nederlandse basis- en voortgezet onderwijs Pedagogische Studiën pp. 71 - 87 ISSN: 0165-0645.

Kenmerken

Projectnummer

411-08-201

Hoofdaanvrager

Prof. dr. J. Scheerens em.

Verbonden aan

Looptijd

24/07/2009 tot 12/03/2012