Archiving Interactive Media (AIM)

Samenvatting

Archiving Interactive Media richt zich op de conservering van digitale culturele objecten die interactief, vernetwerkt, procesmatig en contextafhankelijk zijn. Dergelijke objecten, zoals digitale kunst, interactieve mediaproducties (interactieve documentaires, tweede scherm applicaties), games of websites, worden gekenmerkt door hun afhankelijkheid van snel veranderende technieken, wisselende gebruikersgroepen en veranderlijke cultuurhistorische contexten. De interactiviteit die er zo kenmerkend voor is (interactie met bezoekers, een community van gamers, doorklikken op links in een website), is technisch moeilijk te 'vangen'. Ook is het conceptueel lastig deze 'objecten' te definiƫren, omdat ze een performatief karakter hebben: ze bestaan vaak in verschillende uitvoeringen of versies, zijn voor hun vorm en betekenis afhankelijk van de interactie met de gebruiker alsmede van de fysieke en sociaal-culturele context waarin ze ontstaan en worden gebruikt.

UvA, LIMA en DEN werken voor dit onderzoek samen met Data Matters, een bedrijf gespecialiseerd in het duurzaam en toegankelijk bewaren van digitale informatie. Voornaamste doel is het vertalen van bestaande strategieƫn in een concrete, digitale workflow die recht doet aan de complexiteit van dit digitale erfgoed. Het onderzoek in dit KIEM project dient ter voorbereiding van een aanvraag voor Thematisch Onderzoek binnen het Creatieve Industrieprogramma van NWO. Aan de hand van een casestudie, een computergebaseerd, interactief mediakunstwerk, wordt bekeken welk conceptueel beschrijvingsmodel en bestaande datamanagement applicatie past bij de conservering van interactief media-erfgoed. De uitkomsten worden besproken in twee workshops, gebruikt voor het ontwikkelen van de aanvraag voor vervolgonderzoek en gedocumenteerd in verslagen en een wetenschappelijke publicatie.

Kenmerken

Projectnummer

314-98-045

Hoofdaanvrager

Prof. dr. J.J. Noordegraaf

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Mediastudies

Looptijd

05/01/2015 tot 07/06/2016