Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken

Samenvatting

Leerlingen in het voortgezet onderwijs schrijven veel bij de mens- en maatschappijvakken. De kwaliteit van deze teksten laat echter te wensen over, zowel op vakinhoud (redeneren met vakconcepten) als op algemene tekstkwaliteit. Dit project richt zich op de ontwikkeling van schrijfvaardigheid binnen de m&m-vakken, zodanig dat vakspecifiek denken en redeneren en schrijfvaardigheid verbeteren. De focus ligt daarbij op drie taaldenkhandelingen: vergelijken, verklaren en argumenteren. Op basis van wat bekend is over effectief schrijfonderwijs, ontwerpen en beproeven docenten en onderzoekers geïntegreerde schrijflessen en bijbehorende beoordelingsinstrumenten voor elk van de drie taaldenkhandelingen. Vastgesteld wordt of de kwaliteit van de teksten inderdaad verbetert en welke effect de interventie heeft op de schrijfaanpak en schrijfattitude van leerlingen. Ook zal onderzocht worden of de docenten zich beter toegerust voelen om leerlingen te leren schrijven in hun vak.

Output

Wetenschappelijk artikel

 • T.M. Janssen, T. Groenendijk, J.P. van Drie(2017): Improving writing in social studies through professional development: European Journal for Applied Linguistics pp. 1 - 36
 • J. van Drie, T. Groenendijk, T. Janssen(2018): Effects of writing instruction on adolescents’ knowledge of writing and text quality in History. L1-Educational Studies in Language and Literature. A special issue in honor of Gert Rijlaarsdam ‘Making Connections: Studies of Language and Literature Education’ pp. 1 - 28

Professionele publicatie

 • J.P. van Drie(2016): Meer aandacht voor schrijfvaardigheid bij mens- en maatschappijvakken. pp. 26 - 28
 • R. Egberink, J. van Driel, A. Westerhout, J.P van Drie(2016): Aandacht voor schrijven in de geschiedenisles. Vijf principes en drie voorbeelden. pp. 32 - 37
 • J. van Drie, T. Groenendijk, M. Braaksma, T. Janssen(2016): Genrespecifiek schrijven in de mens- en maatschappijvakken
 • T. Groenendijk, J.P. van Drie(2016): Aandacht voor schrijven in de vaklessen pp. 42 - 43

Publieksinformatie

 • J.P. van Drie, T. Groenendijk(2015): Bevorderen van genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken. Negen lesontwerpen
 • J.P. van Drie, T. Groenendijk(2015): Uitgangspunten voor het ontwerpen van schrijflessen in mens- en maatschappijvakken
 • (2015): Overzicht videofragmenten lessen
 • J.P. van Drie, T. Groenendijk(2016): Overzicht professionaliseringstraject
 • T. Groenendijk, M.A.H. Braaksma, J.P. van Drie, T.M. Janssen(2016): Negen lesontwerpen voor genrespecifiek schrijven in de mens- & maatschappijvakken
 • J.P. van Drie(2016): Overzicht videofragmenten
 • J.P. van Drie(2016): Disseminatieplannen
 • J.P. van Drie, T. Groenendijk(2016): Mini-symposium Genrespecifieke teksten schrijven in de mens- en maatschappijvakken
 • J.P. van Drie(2016): Overzicht van gegeven presentaties/workshops/lezingen 2016-2017
 • J. van Drie(2016): Website Project Schrijven
 • T. Groenendijk, J.P. van Drie(2016): Rubrics voor beoordelen voor beoordelen van vergelijkende, verklarende en argumentatieve teksten in de m&m-vakken
 • D. van Weijen, J. van Drie(2017): Domain-specific writing instruction in history: effects on products and processes.

Kenmerken

Projectnummer

405-14-505

Hoofdaanvrager

Dr. J.P. van Drie

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Research Institute of Child Development and Education (RICDE)

Looptijd

01/06/2014 tot 01/04/2016