Ondersteuning Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw

Samenvatting

De aanvraag is gericht op het aanvragen van middelen voor ondersteuning van de stuurgroep van de route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21e eeuw. Met de middelen wordt ondersteuning gefinancierd voor 16 uur per week gedurende de maanden augustus tot en met december 2019. Daarnaast worden middelen aangevraagd voor het organiseren van themabijeenkomsten met onderzoekers en het veld van de kunsten, en voor communicatie via website en nieuwsbrief.
Beoogde resultaten zijn, naast de concrete bijeenkomsten, verbreden van bestaande consortia, levend houden van de route, vergroten van de zichtbaarheid van onderzoek van, door en naar kunsten en vergroten kansrijkheid vanuit kunstonderzoek.

Kenmerken

Projectnummer

NWA.1306.19.011

Hoofdaanvrager

S.M. Blom

Verbonden aan

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Looptijd

01/08/2019 tot 31/12/2019