Pedagogisch-didactisch handelen en Passend Onderwijs

Samenvatting

Het centrale thema in dit deelonderzoek betreft het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten
in hun interactie met zorg- en andere leerlingen. Dit thema is door de BOPO en de ECPO in verschillende
specifieke vragen uitgewerkt.
We formuleren de onderzoeksvragen als volgt:
1. Welke attitudes hebben schoolleiders, intern begeleiders en leerkrachten in regulier en speciaal onderwijs
jegens de principes van Passend Onderwijs? (verantwoordelijkheid voor zorgleerlingen; bereidheid
om zorgleerlingen op te nemen).
2. Wat is de aard en de kwaliteit van het zorgaanbod / de zorgstructuur in regulier en speciaal onderwijs?
Welke invloed kunnen leerkrachten hierop uitoefenen?
3. Hoe groot is de zorgcapaciteit van leerkrachten in regulier en speciaal onderwijs?
4. Wat is de kwaliteit van het pedagogisch-didactisch handelen van leerkrachten in regulier en speciaal
onderwijs?
5. Hoe gaan scholen/leerkrachten in regulier en speciaal onderwijs om met (vergelijkbare) zorgleerlingen,
wat betreft diagnostiek, onderwijs op maat, specifieke hulp, verdeling van aandacht en relatie
met en invloed van ouders (van zowel zorgleerlingen als niet-zorgleerlingen?)
Voor alle vragen gelden twee subvragen:
a. doen zich hierin verschillen voor tussen regio’s?
b. doen zich hierin verschillen voor die samenhangen met achtergrondkenmerken van scholen (schooltype) of leerkrachten?

Kenmerken

Projectnummer

413-09-152

Hoofdaanvrager

Dr. H.M.Y. Koomen

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Research Institute of Child Development and Education (CDE)

Looptijd

01/01/2010 tot 26/02/2014