Doorstroom in de groene beroepskolom

Samenvatting

De doorstroom van groen vmbo naar groen mbo is laag in vergelijking met de doorstroom in andere sectoren, terwijl de groene sector grote behoefte heeft aan goed geschoolde medewerkers. Het groene onderwijs probeert daarom op diverse manieren de doorstroom te versterken. Op basis van eigen vragen rond dit thema starten bij drie groene scholen onderzoekspilots: Prinsentuin College, Clusius en Groenhorst Ede. Ook de VBG is hierbij betrokken. De pilots moeten inzicht geven in het antwoord op de vraag welke beleidskeuzes en interventies in de schoolpraktijk bijdragen aan een versterking van de doorstroom in de groene beroepskolom in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Het onderzoek bestaat naast deze pilotstudies uit een kwantitatief onderzoek naar factoren rond doorstroom en regionale verschillen hierbij. In het onderzoek wordt gebruik gemaakt van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het totale traject duurt 2 jaar. De nadruk in het onderzoek ligt bij de pilotstudies. Doordat deze worden opgezet vanuit de vragen van de scholen zelf, heeft elke studie een eigen karakter. Het komt erop neer dat scholen worden ondersteund in het benutten van onderzoeksresultaten bij het formuleren van eigen beleid op het terrein van doorstroom, dat zij op basis van onderzoek de uitvoering van het beleid evalueren en bijstellen en conclusies trekken over de effectiviteit ervan. Het doel van het onderzoek is te leren van de praktijk en tegelijkertijd in de praktijk een aanpak te ontwikkelen en te evalueren. Hierdoor krijgt het onderzoek het karakter van ontwikkelend onderzoek in een lerend samenwerkingsverband van scholen, onderzoekers en adviseurs.

Output

Publieksinformatie

  • J. Meijer(2015): Doorstroomonderzoek in het Groen Onderwijs vmbo-mbo
  • C. Mulder(2016): Casestudie Clusius College Doorloop Groen Onderwijs
  • M. Dees, S. Potiek(2016): Casestudie Doorstroom Groen Onderwijs - Groenhorst Ede
  • S. Potiek, C. Grootendorst, C. de Jong(2016): Doorstroomonderzoek VBG scholen VMBO MBO 2015
  • L. van den Bulk(2016): Groene doorstroom - dialoogtafels met leerlingen
  • N. van den Berg, B. Nova, S. Potiek(2016): Doorstroom in de groene beroepskolom.
  • D. Kattevilder(2016): Casestudie Doorloop Groen Onderwijs - Prinsentuin College

Kenmerken

Projectnummer

405-14-580

Hoofdaanvrager

Drs. P.M.J.A. Vissers

Verbonden aan

KPC Groep

Looptijd

19/09/2014 tot 31/12/2016