SLEM

Samenvatting

Het SLEM-project richt zich op de ict-ondersteunde verbetering van de MBO-opleiding ICT-beheerder. Het gaat om niveau 4, kerntaak 1 van het kwalificatiedossier, waarin studenten leren omgaan met opdrachtgevers, hun medewerkers en gebruikers. MBO-scholen ervaren grote problemen met deze kerntaak; de onderwijsinspectie, het HBO, het bedrijfsleven en studenten klagen over het niveau en de kwaliteit. Vanwege de praktijkcomponent is er een te grote diversiteit. Bestaande leermiddelen zijn ontoereikend, er is onvoldoende passende begeleiding en de beoordeling schiet te kort. De urgentie is hoog.

Momenteel werken Stichting Praktijkleren, het Nova College en Zadkine samen in het KT1-ontwikkelproject aan een oplossing met serious gaming. De serious games confronteren studenten met authentieke praktijksituaties waarin zij ervaring kunnen opdoen met de werkprocessen uit het kwalificatiedossier. Ook wordt een gestandaardiseerde beoordeling van de betreffende vaardigheden ontworpen. In het schooljaar 2014-2015 zal een integrale testversie beschikbaar zijn voor beproeving in de scholen. Het SLEM-project wil deze activiteiten versterken via flankerend praktijkgericht onderzoek.
Het is de ambitie om middels de onderzoeksimpuls van het SLEM-project te komen tot een kwalitatief hoogwaardige, gevalideerde, schaalbare en beheersbare oplossing, die breed in het MBO kan worden benut. Ook vormt het SLEM-project een katalysator voor docentprofessionalisering rond de huidige intensiveringsslag in het MBO, gericht op een groter onderwijsaanbod voor thuisgebruik. Het praktijkgerichte onderzoek in het SLEM-project betreft:
1) Ontwerponderzoek:
Optimalisering van het ontwerp rond gepersonaliseerde leerlingondersteuning
2) Evaluatieonderzoek:
Evidentie aandragen voor de werkzaamheid en opbrengsten van de aanpak, en
3) Generalisatie en overdracht:
Onderzoek naar voorwaarden voor een overdraagbaar model.

Output

Wetenschappelijk artikel

Professionele publicatie

Publieksinformatie

  • ICT?ers leren beter de klantvraag naar boven halen met serious games
  • N Nadolski(2015): Projectrapportage SLEM: Pilot studies- kwaliteit leergame
  • R Nadolski, H Hummel(2015): Projectrapportage gebruiksonderzoek SLEM
  • H Hummel(2015): Projectrapportage SLEM: Overdrachtsmodel

Kenmerken

Projectnummer

405-14-504

Hoofdaanvrager

Prof. dr. W. Westera

Verbonden aan

Open Universiteit, Faculteit Psychologie en onderwijswetenschappen, Welten-instituut

Looptijd

01/06/2014 tot 31/12/2015