Multidimensionaal leren voor - en door - (bio)medische studenten

Samenvatting

Studenten hebben vaak moeite om zich structuren in 3D (in x-, y- en z-richting) voor te stellen en om de onderlinge verhoudingen van deze structuren te doorgronden. Binnen de vakken Anatomie en Radiologie zijn deze inzichten echter van groot belang. Aangezien deze vakgebieden aan een groot aantal studenten van verschillende opleidingen wordt onderwezen (alle (bio)medische en paramedische universitaire opleidingen en -beroepsopleidingen) en daar deze kennis van groot belang is voor een groot deel van de theoretisch geschoolde (bio)medische professionals, verwachten we dat innovaties hierbinnen verstrekkende gevolgen kunnen hebben. De huidige vorm van onderwijs bestaat uit het bestuderen van anatomische prenten, doorsnedes (bijv. coupes of radiologische beeldvorming) en preparaten op een preparatorium aan een medische faculteit. Wij zijn ervan overtuigd dat mixed-reality learning een innovatieve toevoeging kan zijn aan dit onderwijs; hierbij spelen virtual reality (VR), augmented reality (AR) en 3D prints een belangrijke rol. Het project GreyMapp, waarbij voornamelijk met AR gewerkt is, vormt hiermee een uitgangsbasis. Het huidige project is erop gericht om binnen de leerlijn Mechanismen van Gezondheid en Ziekten (MGZ) (Radboud Universiteit/Radboudumc, Nijmegen) studenten te leren om zelf AR-/VR-modellen en 3D prints te maken op basis van radiologische data en om met deze modellen de complexe anatomische verhoudingen aan elkaar uit te leggen (peer-teaching + flipping the classroom). Door het uitrollen van de bovengenoemde ontwikkelingen kunnen we studenten meer inzicht verschaffen in belangrijke, maar uitdagende anatomische structuren. Tevens draagt een interactieve werkvorm bij aan effectief studeren, hetgeen de moderne studenten aanspreekt.

Kenmerken

Projectnummer

405.20865.047

Hoofdaanvrager

Dr. D.J.H.A. Henssen

Verbonden aan

Radboud Universitair Medisch Centrum

Looptijd

01/06/2020 tot 31/10/2021