Wiskundige denkactiviteit in praktijk

Samenvatting

Het praktijkonderzoek richt zich op de manier waarop wiskundige denkactiviteiten (WDA) in het wiskundeonderwijs kunnen worden geïntegreerd. WDAs spelen een belangrijke rol in de nieuwe examenprogramma?s wiskunde van havo en vwo, en ook de diagnostische tussentijdse toets lijkt een denkactieve invulling te krijgen. De centrale praktijkvragen zijn welke kenmerken een wiskundeopdracht denkactief maken en op welke manieren een wiskundedocent de denkactieve mogelijkheden van een opdracht in de les kan benutten. Eerder wetenschappelijk onderzoek naar wiskundige denkactiviteiten en probleemoplossen moet, evenals kennis rond formatieve toetsing en instrumentele orkestratie, vertaald worden naar de praktijknabije handvatten voor docenten. Hoe organiseer je in concreto dat leerlingen tijdens de wiskundelessen nadenken?

De onderzoeksvragen worden beantwoord door (1) een aantal denkactieve opdrachten te ontwerpen die passen bij het reguliere curriculum en (2) de ontworpen denkactieve opgaven te gebruiken in de les en daarbij in kaart te brengen welke lesmethoden effectief zijn. De onderzoeksopzet, die een ontwerpfase, een uitvoeringsfase en een analysefase omvat, leidt ten eerste tot een collectie van digitale en papieren denkactieve wiskundeopgaven voor klas 3 van havo en vwo. Een tweede product is een Handreiking denkactieve wiskundelessen, die wiskundedocenten ondersteunt in het ontwerpen en gebruiken van WDAs in de klas. De effectiviteit van de lesactiviteiten wordt gemeten middels een voor- en natoets.

De resultaten van het onderzoek worden onine verspreid via de websites van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en het Freudenthal Instituut. Verder disseminatie vindt plaats middels workshops, videoclips en publicaties in tijdschriften voor verschillende doelgroepen.

Output

Professionele publicatie

Publieksinformatie

  • P. H. M. Drijvers(2015): Denken over wiskunde, onderwijs en ICT
  • P.H.M. Drijvers(2015): Wiskundige DenkActiviteiten in Praktijk
  • M. Bor-deVries, A. Wevers, I. Vis, P.H.M. Drijvers(2015): Wiskundig denken in praktijk
  • I. Vis, M. Bor - de Vries, B. Boerboom(2015): wiskundig denken in praktijk
  • P.H.M. Drijvers(2015): Wiskundig denken, a way of life

Kenmerken

Projectnummer

405-14-502

Hoofdaanvrager

Prof. dr. P.H.M. Drijvers

Verbonden aan

CITOGROEP, Instituut voor Toetsontwikkeling

Looptijd

01/08/2014 tot 31/12/2015