Nederland in TIMSS-2011, groep 6, basisonderwijs

Samenvatting

De nationale onderzoeksvragen van TIMSS-2011 zijn:
1. Hoe presteren Nederlandse leerlingen in groep 6 van het basisonderwijs op de internationale TIMSS-toets voor de exacte vakken, in vergelijking tot de andere deelnemende landen en tot de toetsresultaten van TIMSS-1995, -2003 en -2007?
2. In hoeverre is de TIMSS-toets van 2011 geschikt voor het meten van het Nederlandse beoogde en uitgevoerde curriculum in groep 6?
3. Hoe zien school-, klas- en leerlingfactoren, waarvan wordt aangenomen dat zij van invloed zijn op onderwijsopbrengsten, er uit in Nederland en in hoeverre doen zich in deze factoren verschuivingen voor vergeleken met 1995, 2003 en 2007?

Output

Boek of monografie

  • M.R.M. Meelissen, A. Netten, M. Drent, R.A. Punter, M. Droop, L. Verhoeven(2012): PIRLS- en TIMSS-2011 pp. 154 , Nijmegen/Enschede

Wetenschappelijk artikel

  • M. Drent, M.R.M. Meelissen, F.M. van der Kleij(2013): The contribution of TIMSS to the link between school and classroom factors and student achievement Journal of Curriculum Studies pp. 198 - 224

Kenmerken

Projectnummer

411-20-321

Hoofdaanvrager

Dr. M.R.M. Meelissen

Verbonden aan

Universiteit Twente, Faculteit Behavioural, management and Social Sciences (BMS), Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse

Uitvoerders

N.B. Niet bekend

Looptijd

01/01/2009 tot 10/02/2014