AI-Speak Artificiële Intelligentie als basis voor automatische evaluatie van spraakaudiometrie bij slechthorenden

Samenvatting

In de audiologische praktijk worden ‘luister-en-herhaal’-taken op basis van woorden of zinnen vaak gebruikt om het functionele horen van een patiënt te meten. Deze audiologische testprocedure vereist een manuele scoring door geoefende professionals. Zij registreren voor elk item de overeenkomsten en verschillen tussen de auditieve stimulus en de verbale respons tot op klankniveau. Sinds geruime tijd wordt binnen het domein van de tweedetaalverwerving spraakherkenning ingezet om automatisch feedback te genereren op de kwaliteit van de uitspraak van woorden of de grammaticaliteit van zinnen van taalleerders. Deze reguliere toepassing van automatische spraak-naar-tekst omzetting voldoet evenwel nog niet aan de audiologische standaard.
Recent is dankzij inbreng van artificiële intelligentie bijzondere vooruitgang geboekt wat betreft de accuraatheid van automatische spraakherkenning. Meerdere lagen in zogenaamd diep neurale netwerken vormen de basis voor zelflerende algoritmes die de specifieke uitspraak van klanken in woorden kunnen identificeren. Voor gesloten sets van spraakstimuli is de foutenmarge op woordniveau momenteel vergelijkbaar met die van menselijke beoordelaars.
De belangrijkste doelstelling van AI-Speak is om dergelijke innovatieve algoritmen in te zetten om een automatische score en een foutenanalyse te genereren tot op klankniveau. We willen verschillende beschikbare spraak-naar-tekst systemen (o.a. Microsoft’s Cognitive Services Bing Speech en Google Speech) bewerken, onderling vergelijken en tevens meten aan manuele spraak-naar-tekst omzetting uitgevoerd door twee onafhankelijke professionals. De uitkomst van dit pilootproject is richtinggevend voor de verdere uitbreiding naar klinische doelgroepen en andere talen dan het Nederlands. Binnen de Open Technologie oproep (STW) zal een vervolgsubsidie worden ingediend.

Kenmerken

Projectnummer

KI.18.002

Hoofdaanvrager

Prof. dr. M.M.R. Coene

Verbonden aan

Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, Letteren

Looptijd

27/09/2018 tot 31/03/2019