Professionalisering binnen leergemeenschappen om talige ondersteuning in interactieve reken-wiskundelessen te realiseren

Samenvatting

Om de onderwijsopbrengsten bij rekenen-wiskunde in het basisonderwijs te verhogen richt dit onderzoek zich op talige ondersteuning door leraren in interactief reken-wiskundeonderwijs. Dit voorstel sluit aan bij de werkwijze die betrokken scholen kozen als professionaliseringsinstrument, namelijk het werken met professionele leergemeenschappen (PLG?s) van onderzoekers, opleiders en expertleraren (reken- en taalcoördinatoren). Het voorstel sluit verder aan bij recent onderzoek over talige ondersteuning (scaffolding) en onderzoek naar effectieve leerstrategieën van leraren. De onderzoeksvraag is: Wat zijn kenmerken van een professionaliseringsaanpak waarmee PLG?s bestaande uit expertleraren, opleiders en onderzoekers gezamenlijk interactief, taalondersteunend reken-wiskundeonderwijs binnen de scholen van de expertleraren kunnen realiseren?

Gekozen wordt voor implementatiegericht ontwerponderzoek waarbij alle deelnemers gezamenlijk bestaande praktijken verbeteren. Hiermee wordt aangesloten bij de complexiteit van de situatie, en het samen leren en onderzoeken door expertleraren, lerarenopleiders en onderzoekers. De opbrengst van dit onderzoeksproject is tweeledig. Enerzijds leidt het tot geprofessionaliseerde expertleraren die taalondersteunende scaffolding-strategieën kunnen gebruiken en de benodigde rekentaal voor een specifiek domein identificeren en centraal stellen in hun lessen. Zij professionaliseren daarnaast hun collega-leraren, ook na afloop van de interventie. Anderzijds leidt deze werkwijze tot het genereren van onderzoeksdata waarmee kenmerken van de professionaliseringsaanpak worden geïdentificeerd. Het onderzoek levert daarmee direct bruikbare kennis over het professionaliseren van leraren op het gebied van interactief, taalondersteunend reken-wiskundeonderwijs en over het inzetten van PLG?s. Deze kennis wordt via verschillende kanalen gecommuniceerd.

Output

Professionele publicatie

  • R. Keijzer, F. Munk, A. Bakker, J. Smit(2015): Rekentaal pp. 46 - 46
  • F. Munk, J. Smit, A. Bakker, R. Keijzer(2015): Hoe zeggen we dit in de rekenles? pp. 34 - 37 ISSN: 1574 3381.
  • R. Keijzer, A. Bakker, F. Munk, J. Smit(2016): Rekentaal in de steigers
  • F. Munk, R. Keijzer, A. Bakker, J. Smit(2016): Professionele leergemeenschappen maken het rekenonderwijs beter pp. 12 - 16

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

  • A. Bakker, R. Keijzer, F. Munk, J. Smit(2016): Taal een obstakel? Taal is juist de oplossing! Talige ondersteuning bieden in de multiculturele rekenklas pp. 10 - 13

Kenmerken

Projectnummer

405-14-501

Hoofdaanvrager

Dr. R. Keijzer

Verbonden aan

Hogeschool iPabo, Lectoraat rekenen & wiskunde

Looptijd

01/06/2014 tot 31/12/2015