Nederland in TIMSS-Advanced 2008 (grade 12)

Samenvatting

TIMSS-Advanced biedt landen de mogelijkheid om hun onderwijsopbrengsten in wis- en natuurkunde (leerprestaties op zeer gevorderd niveau én leerlingattituden) aan het einde van het voortgezet onderwijs met elkaar te vergelijken. Voor Nederland gaat het om VWO-leerlingen in het profiel Natuur & Techniek, die in 2008 eindexamen zullen doen. Het onderzoek richt zich op de volgende drie onderzoeksvragen:
1. Hoe presteren Nederlandse VWO-leerlingen die wiskunde en/of natuurkunde op het meest gevorderde niveau hebben gevolgd, aan het einde van het voortgezet onderwijs op de internationale TIMSS-Advanced toets, in vergelijking tot leerlingen uit de andere (westerse) landen die op een vergelijkbaar niveau onderwijs in deze vakken hebben gevolgd?
2. In hoeverre is de TIMSS-Advanced toets geschikt voor het meten van het Nederlandse beoogde en uitgevoerde curriculum voor deze leerlingen?
3. Hoe zien school-, klas- en leerlingfactoren, waarvan wordt aangenomen dat zij van invloed zijn op onderwijsopbrengsten, er voor deze leerlingen uit in Nederland?

Output

Boek of monografie

  • M.R.M. Meelissen, M. Drent(2009): Nederland in TIMSS-Advanced pp. 106 , Enschede

Kenmerken

Projectnummer

411-20-320

Hoofdaanvrager

Dr. M.R.M. Meelissen

Verbonden aan

Universiteit Twente, Faculteit Behavioural, management and Social Sciences (BMS), Onderzoeksmethodologie, Meetmethoden en Data-analyse

Uitvoerders

Dr. M. Drent

Looptijd

01/01/2007 tot 21/10/2010