Differentiëren in de klas: docenten gaan innoveren en evalueren

Samenvatting

Leerlingen verschillen van elkaar. Sommige leerlingen worden te weinig uitgedaagd in de les, andere leerlingen vinden het te moeilijk. Opdrachten met heterogene groepen bieden de mogelijkheid om aan te sluiten op verschillen tussen leerlingen. In een voorgaand NRO-praktijkgericht onderzoek hebben docenten opdrachten ontwikkeld waarbij leerlingen in heterogene groepen samenwerken (convergente differentiatie) en waarbij de betere leerlingen een uitdagendere rol vervulden (divergente differentiatie). Bij het ontwerpproces werden docenten begeleid door onderzoekers van wie zij trainingen en individuele feedback
ontvingen. De onderzoekers hebben ook de evaluaties uitgevoerd en vervolgens met de docenten besproken. De deelnemende docenten zijn enthousiast. Zij willen nu zelfstandig verder en zij willen hun kennis overdragen aan collega-docenten. De praktijkpartner heeft daartoe professionele leergemeenschappen opgezet. In dit project ontwikkelen docenten uit het vorige onderzoek zich tot peer-experts middels een train-de-trainer aanpak. Zij gaan hun eigen collega's begeleiden in het differentiëren met groepsopdrachten. Daarvoor worden in dit project een feedbackformulier en een evaluatieprotocol ontwikkeld. De eerste keer worden de peer experts (docenten) nog begeleid door de onderzoekers bij het geven van feedback en het uitvoeren van de evaluaties. Na afloop kunnen zij zelfstandig aan de slag met de ontwikkelde instrumenten. Extra financiering is nodig om de expertíseontwikkeling van docenten tijdelijk en eenmalig te ondersteunen en hen van instrumenten daarvoor te voorzien. De opzet van dit project en de lessen die eruit worden geleerd dienen als model voor andere situaties waarin scholen na afloop van dit onderzoeksproject zelf de regie willen nemen over het voortzetten en uitbreiden van innovatieprojecten.

Output

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

405-16-835

Hoofdaanvrager

Prof. dr. D.H.J.M. Dolmans

Verbonden aan

Interuniversitair Centrum voor Onderwijswetenschappen (ICO)

Looptijd

01/03/2017 tot 28/02/2018