Van voorschools tot en met groep 8: thema?s uit het onderwijsachterstandenbeleid onderzocht

Samenvatting

Het hier voorgestelde onderzoek wil antwoord geven op twee overkoepelende vragen:
1. Werkt het onderwijsachterstandenbeleid zoals bedoeld? Zo niet, welke verklaringen kunnen daarvoor worden gegeven? Kunnen
er in de praktijk verschillende varianten van beleidsinvulling worden onderscheiden? Welke daarvan zijn meer/minder in
overeenstemming met de beleidsverwachtingen?
2. Welke invloed gaat er uit van de gelijktijdige aanwezigheid van verschillende doelgroepen van beleid op het handelen van
leidsters en leerkrachten en de prestaties van kinderen? Zijn leidsters en leerkrachten in staat om vorm te geven aan een
differentieel aanbod?
De eerste vraag focust op het VVE-beleid, in het bijzonder de werking van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen
door Kwaliteit en Educatie), en op de invulling van onderwijsachterstandenbestrijding voor autochtone
doelgroepleerlingen. Ook de relatie tussen opleiding van ouders en prestaties van leerlingen uit
achterstandsgroepen wordt in dit licht bestudeerd.
De tweede vraag richt zich op de wijze waarop leidsters in de voorschoolse voorzieningen en leerkrachten in het
basisonderwijs inspelen op de behoeften van de uiteenlopende doelgroepen en naar de invloed van
klassencompositie op de prestaties en de sociaal-emotionele ontwikkeling van verschillende groepen leerlingen.
De onderzoeksactiviteiten bestaan uit secundaire analyses op beschikbare data van cohortonderzoek en de
Onderwijsinspectie, uit literatuurstudie en de afname van gestructureerde interviews en vragenlijsten. De
interviews vinden plaats bij beleidsambtenaren van het ministerie van OCW, VVE-sleutelpersonen (gemeenten,
stichtingen welzijn en kinderopvangorganisaties, leidsters, GGD’s) en in het basisonderwijs bij leerkrachten van
groep 8. De ouders van deze kinderen worden via een vragenlijst in het onderzoek betrokken.

Output

Wetenschappelijk artikel

Professionele publicatie

  • C.W.J. Mulder, D.H.J. Fettelaar, I. Schouwenaars, G. Ledoux, L. Dikkers, E. Kuiper(2014): De achterstanden van autochtone doelgroepleerlingen
  • H Blok, A Veen, M van Daalen(2014): Beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
  • (2014): Samenstelling van de klas en cognitieve en sociaal-emotionele uitkomsten ISSN: 978-90-6813-980.
  • (2014): Ouderlijk opleidingsniveau en onderwijsachterstanden van kinderen
  • (2014): De Wet OKE Beleidsreconstructie en implementatie in twaalf gemeenten
  • G.W.J.M. Driessen, A.M. Veen, M.M. van Daalen(2015): VVE-doelgroepkinderen in de voorschoolse fase

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

Publieksinformatie

Kenmerken

Projectnummer

413-12-017

Hoofdaanvrager

Drs. G. Ledoux

Verbonden aan

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Looptijd

01/06/2013 tot 30/09/2015