A model-based controller for diesel and lean-burn engines, to optimize both emissions and fuel consumptions

Samenvatting

Strengere wetgeving om luchtvervuiling te voorkomen vereis lagere emissies van auto's. Het eindresultaat van het project zal een prototype van een regelaar zijn die de Nox-emissies voor diesel en lean-burnmotoren verlaagt. De regelaar zal aan testen met motoren onderworpen worden om aan te tonen dat de formele emissienormen worden gehaald bij gelijktijdig optimaal brandstofverbruik. Een bijzonder aspect van het project betreft het opnemen van de kinetiek van de katalytische reacties in het rekenmodel. De kinetiek van de katalytische reacties wordt met transiente methoden bestudeerd, met name de opslag van NOx in de vorm van nitraten en het vrijmaken c.q. reduceren van NOx met koolwaterstoffen. Effecten van vergiftiging van de katalysator door zwavelcomponenten worden tevens bestudeerd.

Kenmerken

Projectnummer

790.35.774

Hoofdaanvrager

Prof. dr. ir. J.C. Schouten

Verbonden aan

Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie, Chemische Reactortechnologie

Uitvoerders

Dhr. M.W.J. Antkowiak, Dr. ir. M. Balenovic, Dr. V.R. Gangwal, Ir. K.M. Nauta, Dr. ir. C.M.L. Scholz

Looptijd

01/07/2002 tot 01/07/2005