Ouderbeleid in scholen met veel en weinig achterstandsleerlingen.

Samenvatting

Ouders kunnen via hun betrokkenheid bij en participatie aan het onderwijs een belangrijke bij-drage leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen. Voor achterstandsscholen zou betere samenwerking met ouders een middel kunnen zijn om onderwijsachterstanden te verminderen. Onbekend is echter welke visie scholen hierop hebben, welk beleid zij voeren, welke middelen zij inzetten en activiteiten zij ondernemen en onder welke randvoorwaarden dat gebeurt. Een belangrijke vraag is of een ?one-size-fits-all?-benadering volstaat of dat een gedifferentieerde aanpak afhankelijk van de specifieke ouderpopulatie noodzakelijk is. Om die te beantwoorden worden in het hier voorgestelde onderzoek de samenwerking ouder-school en de uiteenlopende varianten van ouderbetrokkenheid in relatie tot de specifieke ouderpopulatie in kaart gebracht.

Kenmerken

Projectnummer

413-05-014

Hoofdaanvrager

Dr. F.C.G. Smit

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Uitvoerders

Dr. F.C.G. Smit

Looptijd

15/09/2005 tot 18/04/2008