Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid

Samenvatting

Doel van dit onderzoek is de basisveronderstellingen van het beleid om kwaliteitsinformatie via het
internet toegankelijk en openbaar te maken te toetsen. Drie onderzoeksvragen worden afgeleid. In
welke mate en onder welke condities speelt de kwaliteitsinformatie die door de Onderwijsinspectie
op het internet openbaar is gemaakt een rol:
a) in de afwegingen van ouders om hun kind op een bepaalde school te plaatsen dan wel van
school te halen?
b) in het kwaliteitsbeleid zoals dat door schooldirecties en schoolbesturen wordt vastgesteld?
c) in de wijze waarop ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad invloed
uitoefenen op het kwaliteitsbeleid van instellingen.

Output

Professionele publicatie

  • V.J.J.M. Bekkers(2012): Ouderbetrokkenheid bij schoolbeleid

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

  • V.J.J.M. Bekkers(2012): Citoscores niet van invloed op schoolkeuze kind
  • V.J.J.M. Bekkers(2012): Oordeel inspectie speelt geen rol schoolkeuze

Kenmerken

Projectnummer

413-09-104

Hoofdaanvrager

Prof. dr. V.J.J.M. Bekkers

Verbonden aan

Uitvoerders

Drs. P. Siep

Looptijd

01/11/2009 tot 20/12/2012