SYNCHRO-GAMING: Simulatie en serious gaming spoorgoederenvervoer en synchromodaal vervoer met ketenpartijen

Samenvatting

Innovaties in de afzonderlijke transportmodaliteiten en in synchromodaal vervoer bieden mogelijkheden om transport efficiënt, flexibel, betrouwbaar en duurzaam te organiseren en daarmee in te spelen op de (individuele) wensen van de klant en specifieke netwerkomstandigheden (groot onderhoud, verstoringen). Deze innovaties leiden tot een verbetering van de concurrentiepositie van Nederland. Voordat innovatieve maatregelen geïmplementeerd worden is het nodig bewustwording te creëren, inzicht te bieden in effecten en draagvlak bij betrokken marktpartijen voor o.a. de benodigde samenwerking te creëren.

Het doel van dit project is het identificeren van de (combinaties van) maatregelen voor verbetering van efficiëntie, betrouwbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid van logistieke ketens die het meest effectief zijn en het creëren van draagvlak bij betrokken partijen die de maatregel(en) met elkaar moeten implementeren. Hiertoe wordt onderzoek gedaan naar synchromodale planningsalgoritmes, zo mogelijk in real-time, data-driven simulaties, en serious games voor samenwerking en situational awareness waarmee de maatregelen ontworpen en getest kunnen worden.

Het belangrijkste resultaat van het project is dat partijen betere en gedragen (unimodele, multimodale of synchromodale) oplossingen kiezen doordat in een theoretische omgeving reeds geëxperimenteerd is met maatregelen en deze door de (markt)¬partijen uitvoerig zijn besproken en bijgesteld.

In dit project wordt niet alleen een vervolg gegeven aan de innovatie-community van samenwerkende marktpartijen en overheden die in het IDVV project rond het verbeteren van de binnenvaartketen is ontstaan, maar wordt tevens een impuls gegeven aan de innovatie-community rond de spoorgoederentafel en zal de innovatie-community rond synchromodaal vervoer (die er nu nog niet echt is) mede worden vormgegeven.

Output

Wetenschappelijk artikel

Kenmerken

Projectnummer

438-15-611

Hoofdaanvrager

Drs. J.C. van Meijeren

Verbonden aan

TNO Delft, Bouw en Ondergrond

Looptijd

01/09/2015 tot 27/02/2019