Slim transport, regionaal voedsel, mooi landschap

Samenvatting

In dit project wordt vanuit verschillende invalshoeken de zogenaamde korte keten bestudeerd. Twee MKB-bedrijven in de regio Arnhem-Nijmegen staan centraal. Het doel is een vergroting van het aandeel regionaal voedsel in het stedelijk boodschappenmandje. Om dat te bereiken is innovatie nodig in het transport van voedsel. Het project bestudeert de organisatie van de keten, de rol van transport daarin en het effect op landschap.

Kenmerken

Projectnummer

KIEM.LOG01.008

Hoofdaanvrager

Ir. N. van Dooren

Verbonden aan

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Looptijd

18/09/2017 tot 01/08/2018