Kenmerken

Projectnummer

015.011.006

Hoofdaanvrager

Dr. I.K. Voets

Verbonden aan

Technische Universiteit Eindhoven, Faculteit Scheikundige Technologie, Macromoleculaire en Organische Chemie