Vorming en opvoeding: nieuwe relaties tussen ouders en school.

Samenvatting

Onbekend is in welke mate scholen 'nieuwe vormen van leren' introduceren en voor welke leerlinggroepen dit geschikt is. Het ontbreekt ook aan duidelijkheid over de vraag vanuit welke opvattingen dan wel visies deze behoefte aan nieuwe leervormen of particulier onderwijs ontstaan. Een belangrijke vraag is ook of het hebben van specifieke opvattingen over opvoeden en leren en de kwaliteit van de communicatie daarover tussen ouders en school leidt tot betere keuzeprocessen, tot minder discussies over verantwoordelijkheidsverdelingen en wat de effecten zijn op leerlingen en leerkrachten. Om meer zicht op te krijgen op de ontwikkeling van nieuwe relaties tussen ouders en school worden via surveys, gevalsstudies, een Policy Delphi-onderzoek en een interactieve focusgroep gegevens verzameld en geanalyseerd.

Output

Hoofdstuk in boek

 • F.C.G. Smit(2005): In M. Mendel (ed.), Schools' perspectives on collaboration with families and community (pp. 99-114) , Gdansk
 • (2005): In R.-A. Martinez-Gonzáles, Ma del Henar Pérez-Herrero & B. Rodriguez-Ruiz (Eds.), Family-school-community partnerships merging into social development (pp. 171-190). Oviedo: Grupo SM
 • F.C.G. Smit, G.W.J.M. Driessen(2006): In Chris Hermans (red.), School-ouders-partnerschap. Partnerschap als waardegemeenschap (pp. 103-121). Budel: Damon
 • F.C.G. Smit, G.W.J.M. Driessen(2009): In: International Perspectives on Contexts, Communities and Evaluated Innovative Practices Family-school-community partnerships (64-81). Edited by Rollande Deslandes

Wetenschappelijk artikel

 • G.W.J.M. Driessen, F.C.G. Smit, P.J.C. Sleegers(2005): Parental Involvement and Educational Achievement British Educational Research Journal pp. 509 - 532
 • F.C.G. Smit, G.W.J.M. Driessen, R. Sluiter, P.J.C. Sleegers(2007): Types of parents and school strategies aimed at the creation of effective partnerships International Journal about parents in education pp. 45 - 52

Professionele publicatie

 • F.C.G. Smit, G.W.J.M. Driessen(2007): Parents and Schools as Partners in a Multicultural, Multireligious society

Publicatie bedoeld voor een breed publiek

 • F.C.G. Smit(2007): Hoe verhoog je de betrokkenheid
 • F.C.G. Smit(2008): Nieuwe leerconcepten in het basisonderwijs
 • F.C.G. Smit(2008): Ouders en innovatief onderwijs. Ouderbetrokkenheid en -participatie op scholen met vormen van 'nieuw leren'

Publieksinformatie

 • F.C.G. Smit, G.W.J.M. Driessen(2005): Ethnic minority parents' and teachers' orientation on collaboration between home and school: strategies and contexts

Kenmerken

Projectnummer

413-05-003

Hoofdaanvrager

Dr. F.C.G. Smit

Verbonden aan

Radboud Universiteit Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Uitvoerders

Dr. F.C.G. Smit

Looptijd

15/09/2005 tot 02/03/2009