Drugs & Terrorisme Prevention in Ports (DTPP)

Samenvatting

Terrorisme en drugs vormen een risico voor Nederlandse zeehavens en de zich daar bevindende schepen. De douane voert onder water inspecties uit ter bestrijding van dat risico. Deze inspecties met behulp van duikers zijn kostbaar en tijdrovend voor douane en koopvaardij. De Topsector Logistiek heeft het bedrijfsleven en de douane opgeroepen samen te werken bij de ontwikkelingen van nieuwe concepten. Binnen het voorliggende KIEM Logistiek projectvoorstel beoogt NHL Hogeschool een boundary research uit te voeren voor een innovatieve onder water dome ter oplossing van het gesignaleerde praktijkprobleem bij onder water inspecties. Dit onderzoek vormt een samenwerking tussen onderzoekers en studenten van NHL Hogeschool, het bedrijfsleven en de douane. Doel is een onder water dome daadwerkelijk te ontwikkelen binnen een aansluitend Raak project.

Kenmerken

Projectnummer

KIEM.LOG01.007

Hoofdaanvrager

Mr. dr. W. van der Velde

Verbonden aan

NHL Hogeschool

Looptijd

18/09/2017 tot 31/08/2018